Helsefremmende skriving i koronatid

Søknadssammendrag

Koronapandemien med de ulike smitteverntiltakene er tøff for mange kronikere. En undersøkelse Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) gjennomførte våren 2020 viste at flere personer med diagnosene psoriasis, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS) og kronisk urtikaria (elveblest) kjenner på økt stress og sykdomsaktivitet. I tillegg opplever mange økt ensomhet og nedstemthet på grunn av koronaviruset og smitteverntiltakene.

Det er behov for mestringsverktøy, og det å skrive kan være et slikt verktøy. Skriving kan hjelpe oss til å se sammenhenger når vi rammes av sykdom. Det kan gi den enkelte mulighet til å se forbindelser mellom den påkjenningen vedkommende har vært og er utsatt for, og hvordan dette slår ut både fysisk og psykisk.

Dessuten er det gjort flere studier som viser at det å skrive om sine følelser og tanker kan påvirke et sykdomsforløp. PEF inviterer i dette prosjektet personer med kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt til å skrive sin historie og hvilke utfordringer de opplever i denne tiden. Ved hjelp at skrivekurs som vil arrangeres digitalt, får deltakerne en mulighet til å løfte sin egen historie og ta del i et fellesskap med andre.

Vi håper at skrivekurset vil utruste deltakerne til å bedre takle hverdagen med kronisk sykdom og de belastningene koronapandemien gir. Kurset vil gi en innføring i ulike, konkrete skriveteknikker og grep som den enkelte kan bruke for å sette ord på livet med sykdom og utfordringene med diagnosen.

Etter endt kurs blir historiene publisert i en bok. En slik publikasjon kan hjelpe kronikere til å se at deres historier er viktige, at tankene deres om sykdommen sin er verdt å samle mellom to permer. Historiene kan også øke forståelsen for hvordan det er å være kroniker og hudpasient og gi andre hudpasienter en form for fellesskap og gjenkjennelsesverdi. Det er godt å vite at man ikke er alene.

Prosjektleder/forsker

Eldrid Oftestad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Helsefremmende skriving i koronatid
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 170.500
Startdato
30.03.2021