Helt uten filter!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Våren 2022 viste Cara Delevigne stolt frem sin psoriasis på Met-gallaen, og både PEF og iFPA (den internasjonale psoriasis føderasjonen) hyllet Delevignes antrekk som viste at psoriasis ikke trenger å tildekkes. Denne type representasjon i media kan hjelpe mennesker som lever med sykdommen til å forstå at de ikke er alene. Og det finnes håp – det finnes nemlig skinfluencere. Dette er mennesker som viser seg frem i sosiale medier, og som er ærlige og bruker seg selv for å påvirke sine omgivelser med å normalisere det å leve med kronisk sykdom. Clear- studien gjennomført i 2016 viser at 45% av psoriasispasientene i undersøkelsen har blitt spurt om de er smittsomme, 40% blir stirret på i offentligheten og vegrer seg for å gå i svømmehallen, og hele 60% opplyser å føle seg mindre attraktive! Undersøkelsen synliggjør at det er mye stigma og skam knyttet til diagnosen psoriasis PEF og PEF-ung ønsker å bryte skam og stigma gjennom å gjennomføre en kampanje i sosiale medier. Fokus for kampanjen er å være en motvekt og en motreaksjon til den nokså ensidige influenser-kulturen, med påfølgende utseende- og skjønnhetspress. Gjennom kampanjen “helt uten filter!” ønsker vi å vise frem ulike mennesker med ulike hudsykdommer, helt uten filter, for å gi unge mennesker enda flere gode forbilder.

Aktivitet/tiltak/metode

Sammen med VON kommunikasjon utarbeides enkle, men slagkraftige budskap som skal formidles via SoMe, til gutter og jenter 12-25 år. Vi vil benytte illustrasjoner og foto. Vi har mange helt fantastiske fotoer fra et tidligere prosjekt (Med utslett som inspirasjon og lerret – kroppskunst) støttet av Dam – vi har en avtale med fotograf Tør Gjendal og vil inkorporere disse fotoene i denne kampanjen. Fokus vil være på budskapet “helt uten filter” og skal spille på bruk av filter og andre metoder for å fremstå perfekt i SoMe. Vi vil vise hud med synlig utslett, hvor personen selv leker med ulike filtre som fjerner og skjuler utslettet. Vi vil også spille på begrepet #skinfluenser og #nofilter, men vi vil også opprette egne hashtags slik at kampanjen får sitt særpreg. Kampanjen vil lede målgruppen inn på en landingsside på hudportalen.no. Landingssiden vil inneholde informasjon om de vanligste spørsmålene og svarene, hvor og når man kan henvende seg for å få hjelp. Her vil man også finne mye informasjon om sammenhenger mellom psykiske helseutfordringer og hudsykdommer. Vi vil også ha en «test deg selv» kunnskapstest, der vi avdekker noen av de vanligste misoppfatningene, og gjør denne lett delbar slik at det er med på å spre kampanjen. Kunnskapstesten vil ikke innhente personopplysninger. Vi vil oppfordre de som tar den til å dele resultatene sine (for å bidra til spredning), men dette vil være av egen fri vilje og vil bli opplyst om. Denne testen skal utvikles med utgangspunkt i allerede kvalitetsikret materiell. Landingssiden gir en god mulighet til å måle hvor mange mennesker som nås og hvor i landet de befinner seg ved bruk av Google Analytics. Resultatene vil bli satt sammen i en rapport og formidles internt i foreningen på landskonferanser og i medlemsbladet.

Antall deltakere

0

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Jeg er glad det ikke fantes instagram og snapchat med filter når jeg vokste opp, forteller en pasient til PEF. At SoMe flyter over av filter som retusjerer huden, dens glød og renhet, og at det finnes utallige apper som gjør at man kan pynte på utseende med få tastetrykk skaper en illusjon om at det retusjerte og redigerte er det normale. I 2018 publiserte Jama Facial Plastic Surgert en forskningsartikkel om en ny lidelse, Snapchat-Dysformi, som omhandler hvordan SnapChat og bruken av slike filtre har endret vår oppfatning av skjønnhet. Mange ungdommer og unge voksne forteller om et økende press på det å både se og være pen nok, fin nok og perfekt – og dette forsterkes gjennom sosiale medier. Representasjon er viktig. Vi får alle ideer om hvem vi vil være og hvem vi kan være gjennom rollemodeller og forbilder vi møter i samfunnet. Men hvis du aldri ser noen som ligner deg, så kan det lett tolkes som at du er mindre verdt. Våre frivillige forteller oss at det er veldig viktig for dem å se andre som ligner seg – det vil gi mot til å tørre å selv vise seg frem akkurat som man er, enten det er på skolen, stranda eller at man legger ut et bilde uten filter. Hver gang man ser noe annerledes, blir det bitte litt mindre annerledes. Kampanjen vil også ha den effekten at den synliggjør hudsykdom for folk flest. Til slutt har man sett seg mett på annerledes hud, og det blir mer normalt og mindre rart, og mindre ekkelt. I tillegg til å måle hvor mange vi nås (rekkevidde, likeklikk, interaksjon mv.) vil vi spørre de som deltar i kampanjen, gjennom delinger eller gjennom å ta testen, om de vil stille til et intervju/samtale. Da vil vi spørre om hvordan de opplevde kampanjen, og i hvilken grad de opplever at kampanjen har hatt ønsket effekt.

Plan for gjennomføring

Prosjektgruppen vil jobbe møtebasert opp mot brukergruppen, og VON kommunikasjon, og det legges opp til mye digitale møter for å holde kostnadene nede. Selve prosjektgruppen vil jobbe tett sammen i det daglige, og vil kunne effektiv drive prosjektet fremover. Gruppen jobber i henhold til fremdriftsplan og aktivitetsplan (ref. Pkt. 3.3), og det er prosjektleder som har ansvaret for å holde fremdriften. Prosjektgruppen, kursutvalget og brukergruppen vil møtes for et oppstartsmøte i mai 2023. Kampanjen skal rulle og gå gjennom sen-våren og sommeren 2023, med hovedvekt på juni-august. Tidspunktet er valgt spesielt, fordi vi vet at varmt vær og lite klær ofte er utfordrende for målgruppen. Det å kle av seg den langermede genseren, eller å ta på seg en shorts, og vise frem utslettet på armer og bein er for mange veldig vanskelig. Vi vil bruke 2. kvartal av 2023 til å planlegge kampanjen i detalj og utvikle kampanjemateriell. PEF har et godt etablert samarbeid med VON, et kommunikasjonsbyrå som har lang erfaring med å jobbe med frivillige organisasjoner. Designer Susanna hos VON, vil sammen med prosjektgruppen og brukergruppen, utarbeide kampanjemateriell. Videre vil prosjektgruppen sammen med Digital Opptur, en annen god samarbeidspartner, legge en detaljert kampanjeplan, med fokus på synlighet på Facebook og Instagram.Her vil kommunikasjonsansvarlig Oftestad ha et særskilt ansvar for å sikre godt innhold. Kampanjen følges tett gjennom hele kampanjeperioden, som er juni-august 2023. Digital Opptur har ansvaret for å levere delrapporter til prosjektgruppen, slik av eventuelle justeringer kan gjøres underveis. Ved kampanjeslutt leverer Digital Opptur en kampanjerapport som vil vise rekkevidde, likerklikk osv. Dette gir oss god innsikt i hvor mange vi nådde.

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Helt uten filter!
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
02.05.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring