Helt uten filter!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen vil jobbe møtebasert opp mot brukergruppen, og VON kommunikasjon, og det legges opp til mye digitale møter for å holde kostnadene nede. Selve prosjektgruppen vil jobbe tett sammen i det daglige, og vil kunne effektiv drive prosjektet fremover. Gruppen jobber i henhold til fremdriftsplan og aktivitetsplan (ref. Pkt. 3.3), og det er prosjektleder som har ansvaret for å holde fremdriften. Prosjektgruppen, kursutvalget og brukergruppen vil møtes for et oppstartsmøte i mai 2023. Kampanjen skal rulle og gå gjennom sen-våren og sommeren 2023, med hovedvekt på juni-august. Tidspunktet er valgt spesielt, fordi vi vet at varmt vær og lite klær ofte er utfordrende for målgruppen. Det å kle av seg den langermede genseren, eller å ta på seg en shorts, og vise frem utslettet på armer og bein er for mange veldig vanskelig. Vi vil bruke 2. kvartal av 2023 til å planlegge kampanjen i detalj og utvikle kampanjemateriell. PEF har et godt etablert samarbeid med VON, et kommunikasjonsbyrå som har lang erfaring med å jobbe med frivillige organisasjoner. Designer Susanna hos VON, vil sammen med prosjektgruppen og brukergruppen, utarbeide kampanjemateriell. Videre vil prosjektgruppen sammen med Digital Opptur, en annen god samarbeidspartner, legge en detaljert kampanjeplan, med fokus på synlighet på Facebook og Instagram.Her vil kommunikasjonsansvarlig Oftestad ha et særskilt ansvar for å sikre godt innhold. Kampanjen følges tett gjennom hele kampanjeperioden, som er juni-august 2023. Digital Opptur har ansvaret for å levere delrapporter til prosjektgruppen, slik av eventuelle justeringer kan gjøres underveis. Ved kampanjeslutt leverer Digital Opptur en kampanjerapport som vil vise rekkevidde, likerklikk osv. Dette gir oss god innsikt i hvor mange vi nådde.

Prosjektleder/forsker

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Helt uten filter!
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
01.05.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring