HENRY redder liv!

Søknadssammendrag

Når uhellet er ute kan det være avgjørende at man tar ansvar, viser omsorg og henter hjelp. Dette mener vi i Røde Kors at barn kan bidra med og vi har sett flere eksempler på at små barn under 6 år redder sine egne foreldre med å ringe 113 – fordi de har lært det i barnehagen.

Henry – Førstehjelp for barnehagebarn (les mer på www.rodekors.no/henry), gir barnehagelærere verktøy til førstehjelpsundervisning med barna. Barna lærer tre steg de skal følge dersom noen er uheldig/lei seg: 1) Spørre hva som har skjedd/trøste, 2) Hente voksne/ringe 113 og 3) Hjelpe/tilpasset den aktuelle skaden (sistnevnte er de voksnes ansvar, men barna får innblikk og tilbakemeldingene er at de synes dette er en spennende læring).

Grunnet korona er tilbakemeldinger fra barnehager at de ikke kan dele på utstyret til førstehjelpsopplæring. Samtidig som det i tiden vi er i, er om mulig, enda viktigere at barna lærer omsorg og å bry seg dersom noen har det vondt eller er lei seg. Videre er flere barn hjemme alene med foreldre/besteforeldre grunnet korona, noe som kan tenkes å gi økt mulighet for at det kan oppstå en situasjon hvor det er essensielt at barn kan tilkalle hjelp, eventuelt ringe 113.

Målet er derfor å utvikle og publisere filmsnutter som et pedagogisk læringsverktøy tilpasset dagens smittevern. Lærerikt og engasjerende innhold tilknyttet beskrevet tema tilpasset barna i aldersgruppen 3-6(9), som gir de voksne et grunnlag til læring med barna (i og utenfor barnehagene). Digital praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Målet er at filmklippene skal støtte det opp om barnas læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Filmklippene publiseres på YouTube for å være tilgengelig for en stor målgruppe (barn og voksne).

Prosjektleder/forsker

Iselin Tanum

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
HENRY redder liv!
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
30.03.2021