Hjertelag

Søknadssammendrag

Røde Kors Besøkstjeneste bidrar til aktivisering av ensomme eldre. I dag er det flere som ønsker å få besøk enn det er tilgjengelige besøksvenner i Møre og Romsdal. I Ålesund er det eksempelvis kun 15 besøksvenner høsten 2021. Besøkstjenesten er en av de aktivitetene som er blitt hardt rammet av korona. Vi trenger flere frivillige og hjelp til rekruttering.

Prosjektets hovedmål er å rekruttere to hundre nye frivillige til Møre og Romsdal Røde Kors. På den måten vil vi at flere eldre skal oppleve mer samvær og dermed forebygge isolasjon og ensomhet i en utfordrende tid. Vi vil lage filmer som viser eksempler på hvordan besøksvenner og eldre kan få til gode møtepunkt og styrke informasjonsarbeidet om aktiviteten Besøkstjenesten. Filmene skal ligge på en dedikert nettside og deles i sosiale medier. Prosjektet vil ha verdi for fremtidig innsats for rekruttering og gi informasjon om besøkstjenesten både til de som skal få besøk, pårørende og eksisterende besøksvenner.

Måloppnåelse vil evalueres gjennom antall nye frivillige, samt antall klikk på webside og sosiale medier, filmvisninger og henvendelser til Røde Kors. Prosjektet har også ambisjon å styrke samhold og identitet blant de frivillige i regionen. Prosjektet vil starte opp høsten 2021 med lansering vinteren 2021/22. Den 13. november 2021 skal Møre og Romsdal Røde Kors gjennomføre en festmiddag for 100 brukere, pårørende og frivillige. Vi ønsker å introdusere vervekampanjen Hjertelag denne dagen som en del av arrangementet og i lokalpressen.

Aktivitetene foregår regionalt, men har overføringsverdi til andre regioner og nasjonalt også etter prosjektslutt. Prosjektet vil ha lang levetid og kunne videreutvikles i ulike retninger ut fra behov også når prosjektet er avsluttet. Prosjektet består av deltagere både fra både fagmiljø, brukerorganisasjonen, representanter fra målgruppen og innholdsprodusenter med lang og bred erfaring på tema.

Prosjektleder

Marie Helene Høyberg

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Hjertelag
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 299.875
Startdato
23.09.2021