Hjerterehabilitering – og hva så?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Rehabilitering av hjertepasienter er i dag en akseptert behandlingsform som omfatter fysisk opptrening og informasjon om livss

Rehabilitering av hjertepasienter er i dag en akseptert behandlingsform som omfatter fysisk opptrening og informasjon om livsstil. Det foreligger mange rapporter fra slik rehabilitering, men derimot meget få opplysninger om hvordan det går for disse pasientene på lengre sikt. Målsettingen for dette prosjektet har vært å foreta en langtidsoppfølgning av denne pasientgruppen med tanke på en kartlegning av deres medisinske og sosiale situasjon. Videre ville man se om det var forhold ved tidspunktet for selve rehabiliteringen som kunne forutsi noe om det senere forløp. Selve prosjektet innebar etablering av en større database for dette formål. Dette har blitt gjennomført som planlagt. Data fra prosjektet har vist at hjerterehabilitering gir verdifulle opplysninger om slike pasienters senere forløp så vel medisinsk som sosialt. Det er meningen at disse data skal bearbeides videre med tanke på senere publisering i relevante tidsskrifter.

Prosjektleder/forsker

Svein Sire

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Hjerterehabilitering – og hva så?
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Hjerterehabiliteringen, Rikshospitalet
Beløp Bevilget
2003: kr 250 000
Startdato
01.03.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet