Hodebra under åpen himmel – dugnad for psykisk helse

Søknadssammendrag

De viktigste helseutfordringene i Norge i dag er knyttet til psykisk helse. Vi har sett at både ungdom og eldre er spesielt utsatt, med en stadig økt forekomst av psykiske helseplager som angst og depresjon. I tillegg har koronapandemien over tid nå forsterket denne belastningen ytterligere med færre nærkontakter, fysiske møteplasser og strenge restriksjoner over tid. Dette har gitt både økt ensomhet og større psykiske helseplager i hele befolkningen, noe som vil sette varige spor i lang tid framover. Det er nå et stort behov for å mobilisere en motkraft som bidrar til å bygge mental sunnhet for alle grupper i befolkningen. Det er en slik bevegelse prosjektet Hodebra ønsker å sette i gang i regi Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors, i samarbeid med 43 andre partnere i Folkehelsealliansen i Trøndelag.

Målet er å bygge helsekompetanse i befolkningen om hvordan hver enkelt kan ivareta og styrke egen og andres psykisk helse, og videre inspirere til en positiv adferdsendring. Ungdom er prioritert målgruppe, men tiltak opp mot relevante arenaer og settinger for målgruppen.

Innsatsen skal bygge på det helsefremmende konseptet ABC for mental sunnhet (Act, Belong, Commit), en nytenkende, forskningsbasert helsefremmende innsats som er utviklet i Australia, hvor den nå drives av Mentally Healthy Western Australia. Dette tufter egentlig på alt det som fremmer trivsel og styrker oss som mennesker, og er sammenfattet til tre enke oppfordringer alle kan gjøre i hverdagen; gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt.

Røde Kors i Trøndelag har inngått avtale med rettighetshaverne i Australia om å fylle rollen som nasjonal «hub» for ABC i Norge, også drifte www.abcmentalsunnhet.no. Kampanjesiden vil være www.hodebra.no og bestå av informasjon, inspirasjon og aktivitetsopplegg. Strategisk kommunikasjon, nettverksarbeid og utvikling av inkluderende møteplasser vil være sentralt opp mot en kampanje våren 2022.

Prosjektleder

Lisbeth Lein

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Hodebra under åpen himmel – dugnad for psykisk
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.10.2021