HomeStart Grenland – med familier gjennom krisetider

Søknadssammendrag

Home-Start (HSF) er et familiestøtteprogram der frivillige besøker småbarnsfamilier 2-4 timer i uken og familiene definerer hva de trenger støtte til. Frivillige får opplæring og leverer politiattest. Etter utredningsarbeid fra2019, er det avklart behov, etablert interessegruppe og opprettet dialog med Skien kommune som ønsker dette velkommen.

Interessegruppa med styrerepresentant Lise Ripegutu og Prosjektleder Mona Ripegutu Robertsen har kartlagt behov i bydel Klyve og fått et bilde av behovet i Skien gjennom dialog med Helsestasjonene og miljøterapeuter m.fl.

Alle frivillige blir sertifisert og registrert som frivillige i sin lokale frivilligsentral, knyttet til Klyve Nærmiljøsenter som base. Frivillige følges opp av Prosjektleder, Frivilligkoordinator og Daglig leder. Prosjektet danner grunnlag for å utvide Home Start Familiekontakten til andre områder.

Målgruppen er småbarnsfamilier med barn i grunnskole som har kortvarig behov for p bistand utover det helsestasjon kan tilby uten å være definert som familiestøtte gjennom barnevernet. Alle over 18 år med ledig tid til frivillig arbeid i hjemmene over en tidsperiode kan melde seg. Frivillige blir registrert i Nærmiljøsenterets frivilligregister og inviteres til sosiale og faglige samlinger som for besøksvenner, lyttevenner, nabovenner og andre frivillige. De følges opp av prosjektleder/medarbeider og tilbys veiledning i hele prosessen hos familiene. Frivillige og deltakere får tilbud om å koples til andre aktiviteter gjennom de lokale Nærmiljøsenter.

April 2022 Tilsagn, etablering av Prosjektgruppe – engasjement av Prosjektleder ut 2023.

Vår-Sommer 2022 Utarbeidelse av rekrutterings- og aktivitetsplan – relasjonsarbeid

Juni-Juli 2022/23 SKOLEFRI – familieferie med relasjonsbygging og nettverk for familier i målgruppen.

Høst 2022 – 2023 Rekruttering og trening/sertifisering av HSF-frivillige. Kopling til eksisterende aktiviteter lokalt som mor.barn, foreldrestyrke etc.. Samarbeidsavtaler med Helsestasjonene i bydeler. Enkelte testoppdrag med veiledning.

Jan- juni 2023 Rekruttering og trening/sertifisering av frivillige. Kopling av frivillige til flere enkeltoppdrag med oppfølging, veiledning. Avtaler med omkringliggende kommuner.

Januar 2024 Videreføring av prosjektet lokalt i samarbeid med kommunen.

Prosjektleder

Lise Ripegutu

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
HomeStart Grenland – med familier gjennom krisetider
Organisasjon
Kiwanis International District Norden
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022