HS-seminar i Trøndelag

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

30

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen har planlagt mye av seminaret. Flere hoteller i Trondheim har gitt et pristilbud på valgte helg. Hotell (med gratis avbestillingsmulighet) er booket. Flere av foredragsholdere er blitt kontaktet og bekreftet. Dette arbeidet jobbes det kontinuerlig med. Ved innvilget søknad vil gruppa ha et møte for å lage et tentativt program med informasjon og invitasjon/påmelding som raskt vil bli publisert i de tidligere skisserte kanalene. Det er en liten prosjektgruppe, så ansvar fordeles fortløpende. Siden gruppa bor spredd geografisk vil det være mest effektivt å ha møter på zoom. Det er prosjektleder Kristin som har det overordnede ansvaret, som skal holde i trådene og passe på at alt blir gjort. Kristin har alt være i kontakt med hotell og vil ha ansvaret for kommunikasjonen med hotellet gjennom hele prosjektperioden. Hele prosjektgruppa skal være med på seminaret. Kristine vil holde et innledende innlegg og ellers være den som introduserer foredragsholdere gjennom helgen. Det er prosjektgruppa samlet sett som skriver artikkelen i etterkant av seminaret. Prosjektleder har ansvaret for å skrive sluttrapport.

Prosjektleder/forsker

Kristin Windahl

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
HS-seminar i Trøndelag
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 194 000
Startdato
06.09.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring