HS-seminar

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet handler om at mennesker som lever med Hidradenitis Suppurativa ikke alltid får nødvendig hjelp i helsevesenet. I tillegg er det mange som lever med diagnosen som har lite kunnskap om den og føler seg alene. Mange vet heller ikke helt hvordan de skal takle alle utfordringene sykdommen medfører. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Ved å arrangere et fysisk seminar vil deltakerne føle seg mindre alene. De vil få mer kunnskap og verktøy for å kunne mestre hverdagen og livet med HS. I tillegg kan de utveksle erfaringer, gi hverandre tips og råd og bygge nettverk.

Målsetting

Målsetningen for prosjektet er å utruste deltakerne med kunnskap og verktøy til å mestre hverdagen med HS.

Målgruppe

Medlemmer av Psoriasis- og eksemforbundet som har Hidradenitis Suppurativa.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Aktiviteten vil være et seminar som går over en helg, tre dager, to overnattinger. Seminaret vil ha varierende program med flere foredragsholdere innen ulike felter, samt. felles måltider og sosialt samvær. Alt vil foregå på samme hotell, primært innendørs, men det vil muliggens bli en utflukt som foregår utendørs.

Fremdriftsplan

HS-utvalget vil ha videomøter, planlegge spesifikt sted og dato, booke foredragsholdere, arbeide med markedsføring og informasjon, gjennomføre seminaret, evaluere seminaret og sende inn sluttrapport. Alt dette vil foregå over en periode på ett år, hvor mesteparten av arbeidet vil foregå i perioden juli-desember 2020.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Stiftelsen Dam HS-seminar 2022 m.vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristine Midtsæter

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
HS-seminar
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2020: kr 130 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
01.07.2022
Status
Under gjennomføring