Tips for å forebygge håndeksem

Psoriasis- og eksemforbundet har laget en animasjonsfilm for å forhindre masseutbrudd av håndeksem som følge av smittevernreglene.

Smittevernreglene innebærer mye håndvask, og for mange kan dette skape hudplager som håndeksem. Nå har Psoriasis- og eksemforbundet laget en animasjonsfilm for å bidra til å forebyggge hudproblemer som følge av håndvask. Se filmen lenger ned i saken. Illustrasjon: Psoriasis- og eksemforbundet/Animer

Nasjonale helsemyndigheter råder oss til å vaske hendene våre ofte og grundig for å hindre at vi blir smittet av koronaviruset.

Mange kan være utsatt

For mange som har håndeksem eller andre hudproblemer er det smertefullt å vaske hendene ofte. Huden blir tørrere og kan sprekke opp. Dessuten er risikoen for å få håndeksem og hudproblemer på hendene høyere nå som vi vasker hendene så ofte.

– I Norge har omtrent en av ti håndeksem. Hvis ikke hudproblemet utredes og behandles tidlig, risikerer man at det blir langvarig. Personer som har eller har hatt eksem, pollenallergi eller andre allergier som barn, er mer utsatt enn andre grupper, forteller prosjektleder Eldrid Oftestad.

Vil forebygge håndeksem og andre hudproblemer

For å forebygge håndeksem og andre hudproblemer på hendene i koronapandemien har Psoriasis- og eksemforbundet laget en animasjonsfilm.

– Målet er nå de som har hudproblemer og personer som står i fare for å utvikle det, sier Oftestad.

Animasjonsfilmen er kvalitetssikret av dermatolog og overlege Teresa L. Berents og utviklet av Animer. Den vil bli oversatt til flere språk for å nå gruppene som ikke alltid snakker norsk så bra.

Se filmen her:

Prosjektet fikk støtte i andre tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

Da koronaviruset kom til Norge i fjor, og da norske helsemyndigheter rådet oss til å følge smitteverntiltaket om håndvask og hånddesinfeksjon for å forebygge smitte, forsto vi tidlig at det kunne øke risikoen for håndeksem og tørre og vonde hender.

For å forebygge dette valgte vi å lage en film med konkrete råd og tips for å gjennomføre håndvask samtidig som vi tar vare på hendene. Prosjektet Hud og håndvask ble gjennomført i hovedsak i tråd etter planen. I samarbeid med produksjonsselskapet Animer Animation Studio utviklet vi en animasjonsfilm, og dermatolog og overlege Teresa L. Berents kvalitetssikret manuset.

Filmen ble etter hvert oversatt til engelsk, polsk, arabisk og somali, og oversettelsene ble korrekturlest av personer i vårt nettverk som behersker disse språkene. Bidraget deres var frivillig, og vi ga dem en liten gave for innsatsen deres. Produksjonen tok lenger tid enn planlagt (15. juni 2020), og derfor valgte vi å utsette lanseringen til høsten 2020, slik at vi kunne lansere den norske filmen på Verdens eksemdag 14. september.

Vi tenkte at en filmlansering om et koronaaktuelt tema kunne være en fin aktivitet for å markere eksemdagen. Hvert år utnytter vi denne dagen for å skape oppmerksomhet om eksem og utfordringene som følger med denne hudsykdommen. I fjor valgte vi derfor å løfte frem utfordringer for hender ved hyppig håndvask under koronapandemien.

Utsettelsen skyldes delvis at Animers prosjektleder ikke jobbet fulltid og dermed ikke kunne følge den fastsatte tidsplanen, og delvis at arbeidet med oversettelsene tok lenger tid enn planlagt.

Vi oppdaget at det var utfordrende å finne passende stemmeskuespillere til oversettelsene, og vi ble dessverre ikke helt fornøyd med alle. Dette har vi også fått tilbakemelding på av personer som har sett filmene. Men fordi vi syntes det hastet også å få lansert de oversatte filmene. Den norske filmen var allerede lansert på eksemdagen, og det var på tide å markedsføre de oversatte filmene. Derfor valgte vi å stoppe letingen etter etter andre stemmeskuespillere.

Dessuten var det mer krevende enn vi trodde med manusarbeidet til oversettelsene. Vi måtte ta stilling til dialekter og aksenter på språk (bortsett fra engelsk) vi i prosjektgruppen ikke behersker. Vi vil likevel si at det ble et positivt utfall av prosjektet.

Den norske filmen og oversettelsene har per i dag (27. januar) hatt 1.738 visninger på YouTube, og filmen fikk mye oppmerksomhet på Facebook (rekkevidden av de betalte innleggene om filmen var på 106.546). Det er vanskelig å anslå hvor mange som har sett filmen, siden den også er blitt benyttet i undervisningssammenheng og at flere enn en person da har sett den.

Vi har markedsført filmen i relevante minoritetsmiljøer og hos helsemyndighetene. Da det kom frem at den offentlige informasjonen om koronaviruset og smitteverntiltak ikke nådde minoritetsmiljøer, tok vi kontakt med flere miljøer enn vi opprinnelig hadde tenkt. Vi henvendte oss til kommuner, organisasjoner og aktører som jobber spesielt med å nå disse gruppene. Vi fikk flere positive tilbakemeldinger på vårt initiativ, og filmen er blitt godt mottatt. Dessuten er den mye delt på nettsider og sosiale medier.

Eksempler på mottakere som har gitt oss gode tilbakemeldinger og som har delt filmen i sine kanaler er Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Regjeringens ekspertgruppe som etablert for å foreslå ytterligere tiltak for å redusere smitte blant innvandrere, Helse- og omsorgskomiteen, Drammens minoritetsråd, Kirkens Bymisjon, Caritas Ressurssenter, Islamsk Råd Norge, Bergen kommune og Oslo kommune.

Vi har også vært i kontakt med tradisjonelle medier for å få medieoppslag om filmen, blant annet sendte vi ut en pressemelding i forbindelse med markeringen av Verdens eksemdag. Det viste seg å være utfordrende, og derfor valgte vi å konsentrere oss om å fronte filmen i sosiale medier og til relevante aktører.

Psoriasis- og eksemforbundet samarbeider med pasientorganisasjoner i utlandet, og vi henvendte oss til flere av disse. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra dem, dessuten har enkelte av dem også markedsført filmen i sine kommunikasjonskanaler. Vi vil derfor si at vi har nådd bredt ut med filmen, og vi bruker den fortsatt i arbeidet vårt med å fremme hudvennlig håndvask. Det er et fortsatt aktuelt tema, så vi ser ingen grunn til ikke å fortsette vårt arbeid med hudvennlig håndvask. Vi ser også på muligheten til å få den oversatt til samisk.


Søknadssammendrag

Norske helsemyndigheter anbefaler oss å vaske hyppig og grundig hendene med såpe for å hindre spredning av Covid-19. For personer problemhud på hendene kan dette være utfordrende og svært smertefullt. Og de som har flass, skorper og sår på hendene kan risikere at håndvasken heller ikke fjerneralt av smitte som kan ha havnet på huden, og i verste fall blir en smittekilde. Vi ønsker å forhindre at gruppen med tørr, sart eller problemhud ikke følger helsemyndighetenes råd om håndvask.

Håndeksem er en hudsykdom som kan være akutt eller kronisk og rammer omtrent 1 av 10. Gruppen med uthåndeksem eller psoriasis på hender er vår primærmålgruppe, men ved repeterende håndvask kan gruppen med akutt og irritabel håndeksem øke. Vi ønsker også å forhindre masseutbrudd av håndeksem blant gruppen med samfunnsviktige oppgaver, blant annet helsepersonell som er spesielt utsatt for smitte.

Dette vil vi gjøre ved å lage en animasjonsfilm på 2 minutter som tar for seg hudvennlig håndvask og hvordan ivareta huden i disse vasketider. Den vil kvalitetssikres av dermatolog og overlege Teresa L. Berents og utvikles av Animer. Filmen skal oversettes til engelsk polsk, arabisk og somali for å nå gruppene som ikke alltid snakker norsk så bra. Og, somaliere er den minoriteten som har blitt hardest rammet av Covid-19 så langt.

Prosjektleder

Eldrid Oftestad

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Hud og håndvask
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 133.000
Startdato
08.04.2020