Tips for å forebygge håndeksem

Psoriasis- og eksemforbundet har laget en animasjonsfilm for å forhindre masseutbrudd av håndeksem som følge av smittevernreglene.

Smittevernreglene innebærer mye håndvask, og for mange kan dette skape hudplager som håndeksem. Nå har Psoriasis- og eksemforbundet laget en animasjonsfilm for å bidra til å forebyggge hudproblemer som følge av håndvask. Se filmen lenger ned i saken. Illustrasjon: Psoriasis- og eksemforbundet/Animer

Nasjonale helsemyndigheter råder oss til å vaske hendene våre ofte og grundig for å hindre at vi blir smittet av koronaviruset.

Mange kan være utsatt

For mange som har håndeksem eller andre hudproblemer er det smertefullt å vaske hendene ofte. Huden blir tørrere og kan sprekke opp. Dessuten er risikoen for å få håndeksem og hudproblemer på hendene høyere nå som vi vasker hendene så ofte.

– I Norge har omtrent en av ti håndeksem. Hvis ikke hudproblemet utredes og behandles tidlig, risikerer man at det blir langvarig. Personer som har eller har hatt eksem, pollenallergi eller andre allergier som barn, er mer utsatt enn andre grupper, forteller prosjektleder Eldrid Oftestad.

Vil forebygge håndeksem og andre hudproblemer

For å forebygge håndeksem og andre hudproblemer på hendene i koronapandemien har Psoriasis- og eksemforbundet laget en animasjonsfilm.

– Målet er nå de som har hudproblemer og personer som står i fare for å utvikle det, sier Oftestad.

Animasjonsfilmen er kvalitetssikret av dermatolog og overlege Teresa L. Berents og utviklet av Animer. Den vil bli oversatt til flere språk for å nå gruppene som ikke alltid snakker norsk så bra.

Se filmen her:

Prosjektet fikk støtte i andre tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Søknadssammendrag

Norske helsemyndigheter anbefaler oss å vaske hyppig og grundig hendene med såpe for å hindre spredning av Covid-19. For personer problemhud på hendene kan dette være utfordrende og svært smertefullt. Og de som har flass, skorper og sår på hendene kan risikere at håndvasken heller ikke fjerneralt av smitte som kan ha havnet på huden, og i verste fall blir en smittekilde. Vi ønsker å forhindre at gruppen med tørr, sart eller problemhud ikke følger helsemyndighetenes råd om håndvask.

Håndeksem er en hudsykdom som kan være akutt eller kronisk og rammer omtrent 1 av 10. Gruppen med uthåndeksem eller psoriasis på hender er vår primærmålgruppe, men ved repeterende håndvask kan gruppen med akutt og irritabel håndeksem øke. Vi ønsker også å forhindre masseutbrudd av håndeksem blant gruppen med samfunnsviktige oppgaver, blant annet helsepersonell som er spesielt utsatt for smitte.

Dette vil vi gjøre ved å lage en animasjonsfilm på 2 minutter som tar for seg hudvennlig håndvask og hvordan ivareta huden i disse vasketider. Den vil kvalitetssikres av dermatolog og overlege Teresa L. Berents og utvikles av Animer. Filmen skal oversettes til engelsk polsk, arabisk og somali for å nå gruppene som ikke alltid snakker norsk så bra. Og, somaliere er den minoriteten som har blitt hardest rammet av Covid-19 så langt.

Prosjektleder/forsker

Eldrid Oftestad

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Hud og håndvask
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 133.000
Startdato
08.04.2020