Hud og seksualitet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mennesker med ulike former for hudsykdommer opplever stigmatisering, og de sosiale fordommene og psykiske påkjenningene er for mange like utfordrende som de fysiske. Studier har vist at hudpasienter i stor grad rapporterer om seksuelle problemer. PEFs rådgiver, Astrid Blikstad, jobber også på hudavd. på Rikshospitalet, og mener en «god gammeldags brosjyre» ville være et godt verktøy i opplysningsarbeidet om hudsykdom og seksualitet. Derfor ønsker PEF gjennom dette prosjektet å løfte frem temaet hud og seksualitet, gjennom informasjon i en enkel brosjyre, en tilhørende nettside og et webinar.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets overordnede mål er å gi tematikken hudsykdom og seksualitet den oppmerksomhet det fortjener, slik at vi kan redusere skam og stigma

Målgruppe

Hovedmålgruppen for prosjektet er alle mennesker som har en kronisk hudsykdom og som opplever utfordringer med intimitet og intime relasjoner.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektets mål er å gi tematikken hudsykdom og seksualitet den oppmerksomhet det fortjener. For å nå dette målet vil vi utarbeide en brosjyre, samt gjennomføre et webinar. Brosjyren vil også vise til en nettside på hudportalen.no med mer utfyllende informasjon om tematikken. Prosjektet består av 3 faser: Fase 1: Utarbeide innhold Det faglige innholdet vil utarbeides av prosjektgruppen, med prosjektleder i spissen. Det skal utarbeides innhold til både brosjyre og nettside. Innholdet vil kvalitetssikres av både brukere og helsepersonell. Fase 2: Design Parallelt med arbeidet med det faglige innholdet vil vi starte samarbeidet med designer. Dette for å sikre at designet fremhever innholdet, og fungerer godt sammen med budskapet som skal formidles. Brosjyren vil sendes til trykk, og vi bruker 07 trykkeri som vi har et etablert samarbeid med. Fase 3: Lansering Lanseringsfasen vil ha fokus på flere delmomenter:  Distribusjon av brosjyren  Nettside ferdigstilt  Webinar  Podcast: PEF vil slippe en episode i vår egen podcast-serie Hudpodden om hudsykdom og seksuell helse. I tillegg er vi i dialog med Instagram-sexolog Iselin Guttormsen om gjesting av hennes podcast G-punktet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstartsmøte, feb 2022 Fase 1 (innholdsproduksjon + videosnutter pasienthistorier), feb – juni 2022 Fase 2 (design + trykk), mars – august 2022 Fase 3 – distribusjon, august – desember 2022 Lansering nettside, august 2022 Webinar, september 2022 Podcast, september 2022

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Hud og seksualitet
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2022: kr 205 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring