Huden og psyken

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

6000

Fremdriftsplan

Oppstartsmøte november 2023, for å legge en detaljert fremdriftsplan. Prosjektleder har ansvaret for å holde fremdriften i gang, og å justere ved behov. På oppstartsmøtet vil rammen for innholdet i brosjyren avklares. Ansvaret for å utarbeide innhold til brosjyren vil fordeles på prosjektgruppens deltakere, med frist januar 2024. Prosjektleder har ansvaret for å sy sammen innholdet, samt sørge for kvalitetssikring internt i prosjektgruppen, samt eksternt. Prosjektleder har ansvar for å jobbe tett sammen med brukergruppen hele veien. Det vil jobbes møtebasert (digitale møter), samt innspillsrunder på e-post. Vi har også god erfaring med å gjennomføres skriftlige innspillsrunder via messenger chat. Prosjektleder har også ansvaret for design, i samarbeid med trykkeri. Brosjyren skal være ferdigstilt og sendt til trykk medio-september. Brosjyren lanseres på PEFs landsmøte i oktober 2024 Parallelt med arbeidet med brosjyre planlegges webinar og promotering. Prosjektleder og Eldrid Oftestad vil stå for dette arbeidet. En detaljert lanseringsplan vil utarbeides, og denne vil inneholde en detaljert plan for promotering. Promotering vil foregå både i forkant av webinaret som markerer selve lanseringen, samt i etterkant for å fortsette å skape interesse for brosjyren. I prosjektets siste to måneder vil det bli en grundig evaluering av blant annet resultater på rekkevidde, etterspørsel, tilbakemeldinger m.v

Prosjektleder/forsker

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Huden og psyken
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 30 000, 2024: kr 140 000
Startdato
01.11.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring