Hudsykdom i alle nyanser, på flere språk

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Seniorrådgiver helsefag i PEF, Astrid Blikstad, jobber i tillegg på hudavdelingen OUS, og sier: «Mange pasienter jeg snakker med av ulik etnisk og kulturell tilhørighet forteller om stort stigma knyttet til hudsykdom – hovedsakelig redsel for å bli forbundet med urenhet og smittefare. (…).» Hun mener en «god gammeldags brosjyre» ville være et godt verktøy i opplysningsarbeidet om hudsykdom og symptomer i ulike hudtyper. Det er et stort behov for informasjon som pasienten selv kan lese og forstå, og også vise til familiemedlemmer og andre.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets overordnede mål er å gi tematikken hudsykdom og symptomer i ulike hudtyper den oppmerksomhet det fortjener. Målet er å spre informasjon, men også bryte tausheten, skam og stigma gjennom å utvikle og distribuere en brosjyre, samt tilhørende nettside og webinar.

Målgruppe

Hovedmålgruppen for prosjektet er alle som har en kronisk hudsykdom og farget hud, samt deres familie, venner og nære relasjoner.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi vil utarbeide en brosjyre, samt gjennomføre et webinar. Vi vil se til at brosjyren, med tilhørende nettside, er søkbar og lett finnes ved googling. Vi vil også spre kunnskapen gjennom en folkeopplysningskampanje på sosiale media.Brosjyren vil også vise til en nettside på hudportalen.no med mer og mer utfyllende informasjon om tematikken. Her vi også opptaket av webinaret. Vi vil strebe etter å få webinaret tekstet på gitte språk. Enten simultant eller i etterkant. Det vil også lages en podcast-episode om tematikken, som vil inngå i PEFs podcastserie Hudpodden. Prosjektgruppen, under ledelse av PEFs helsefaglige rådgiver Astrid Blikstad, vil gjennomføre prosjektet som i hovedsak består av 3 faser: 1: Utarbeide innhold, samt oversetting. I samråd med brukergruppe og fagmiljøer. 2: Design 3: Lansering Distribusjon av brosjyren, nettside, gjennomføring av webinar, podcast, kampanje i sosiale medier

Fremdriftsplan for prosjektet

August 2022 – oppstart Sept 2022 – jan 2023 – fase 1 Okt 2022 – jan 2023 – fase 2 Mars 2023 – trykk Mars 2023 – juli 2023 – fase 3 April 2023 – webinar juni – juli 2023 – evaluering og sluttrapport

Prosjektleder

Sanna Grydeland

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Hudsykdom i alle nyanser, på flere språk
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2022: kr 350 000
Startdato
16.08.2022
Sluttdato
01.08.2024
Status
Under gjennomføring