Hull i magen

En unik barnebok laget for barn som synes det er vanskelig å spise.

Boka Hull i magen handler om Emma og bestevennen William. Emma spiser nesten ingenting og i boken drives historien fram av at Emma skal få knapp i magen.

Målet med boka er å øke kunnskap og skape forståelse, og den retter seg særlig mot barn som er i samme situasjon som Emma.

Å spise er noe av det mest naturlige vi gjør, men mange tenker ikke over at ikke alle barn kan spise nok mat til å bli passe mett i måltidene.

Noen barn strever med å spise, kanskje fordi de har vært veldig syke da de var små eller fordi de har en sykdom som gjør det vanskelig å spise. Eller det kan være en helt annen grunn.

For de barna som har spisevansker i mer enn en måned eller to, anbefales magesonde (hull i magen). Det kalles også gastrostomi, eller knapp. De som har en knapp på magen kan spise det de har lyst på, men knappen er et hjelpemiddel som sikrer at kroppen får all den maten den trenger dersom barnet ikke kan spise alt selv.

Det kan høres skremmende ut å få hull i magen og magesonde. Det er viktig å vite at det er et lite hull som er akkurat stort nok til å gi plass til magesonden. Sonden kan tas ut dersom det ikke er behov for den lenger. Da blir det et bitte lite arr der den har sittet.

Boka Hull i magen kan være med på å vise at barn som får magesonde kan leve helt normalt, og den illustrerer på en fin måte at barn som får magesonde kan delta i måltider og spise den maten de mestrer, i tillegg til at de får sondeernæring. Slik er det for de fleste av de som får magesonde.


Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Barneboken Hull i magen tar i bruk dramadokumentarens måte å formidle informasjonen og budskapet på, ved at en kombinerer fiksjon og fakta. Her møter vi karakteren Emma og hennes venner, familie og helsepersonell. Den helserelaterte informasjonen er kategorisert i ulike temaer og drives fram gjennom historien om Emma som skal få knapp. Hull i magen viser til enkle anbefalinger og praktiske råd, samtidig som den gir et inntrykk av hvordan det kan være å leve med knapp og at dette ikke trenger å være så vanskelig eller skummelt som mange gjerne vil tro. Hull i magen åpner med Emmas bursdagsfest som feires med familie og gode venner. Den viser alle som spiser. Noen glufser, andre pirker og Emma spiser nærmest ingenting og derfor må hun få mat gjennom en nesesonde. Vi forstår at hun strever med å spise, bildene kommuniserer og at Emma blir inkludert i et sosialt fellesskap på lik linje med de andre. Dette er et viktig budskap i boken; barn og unge med utfordinger skal ikke skal gjøres annerledes eller sykliggjøres, men støttes opp ved blant annet inkludering. På denne måten kan boken fungere som et godt verktøy i barnehage, skole, sykehus og andre helserelaterte institusjoner.

Antall personer i målgruppen

5000

Oppsummering

Tilbakemeldingene vi har fått så langt, har vært udelt positive. Gjennom å brukertilpasse foreningens informasjon og kompetanse i en tilrettelagt barnebok, vil vi kunne formidle den kompetansen vi i dag sitter inne med på en svært pedagogisk og god måte for denne unge og lite synlige målgruppen. Boken supplerer på en helt ny og svært effektiv og god måte det aktuelle informasjonsmateriellet som Knappen foreningen allerede har tilgjengelig. Boken skal nå oversettes til flere språk, takket være ny støtte fra Extrastiftelsen.

Sluttrapport/artikler (pdf)

BOK_SLUTTRAPPORT_Extrastiftelsen_2018.pdf

Prosjektleder

Pia Susanne Wall

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Hull i magen
Organisasjon
Knappen Foreningen
Beløp Bevilget
2016: kr 400 000, 2017: kr 200 000
Startdato
13.01.2016
Sluttdato
13.12.2017
Status
Avsluttet