Sånn spiser jeg

En film om barn som synes det er vanskelig å spise.

Å spise er noe av det mest naturlige vi gjør. Mange tenker ikke over at ikke alle barn kan spise nok mat til å bli passe mett i måltidene. Noen barn strever med å spise, kanskje fordi de har vært veldig syke da de var små eller fordi de har en sykdom som gjør det vanskelig å spise. Eller det kan være en helt annen grunn.

Sånn spiser jeg handler om Emma som synes det er vanskelig å spise. I filmen følger vi Emma som ikke får i seg nok mat og derfor må få mat gjennom en nesesonde.

Spisevanskene hennes er alvorlige og en vet ikke hvor lenge de vil vare. Derfor skal hun få et lite hull i magen og magesonde, som kalles knapp.

I filmen får vi følge Emma i tiden før, under og etter at hun har fått knapp. Seerne møter også vennene til Emma og deriblant bestevennen William som også deler samme erfaring som Emma.

Filmen viser at knapp kan være til god hjelp for større barn også. Uansett alder eller hvor lenge et barn vil trenge knapp, er det viktig at en aldri stresser, presser eller tvinger barn å spise. Ting må få lov å ta den tiden det tar!


Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Filmprosjektet Sånn spise jeg startet opp med en omfattende gjennomgang av alt eksisterende informasjonsmateriell fra blant annet bøker som Knappen foreningen har produsert gjennom flere år, fagartikler og annen brukerinformasjon. Aktuelle foreldre, fagpersoner som foreningen allerede har i nettverket sitt ble kontaktet, og for å få en større bredde valgte prosjektgruppen i tillegg å benytte fagpersoner fra ulike universitetssykehus rundt omkring i landet. I prosjektperioden var prosjektleder i jevnlig kontakt med brukerne og fagpersonene. Det er lagt ned et stort stykke arbeid i kartlegging, møtevirksomhet, innhenting av kunnskaps- og bruker basert informasjon samt systematisering for tilrettelegging i arbeidet med manus. Prosjektgruppen ble holdt oppdatert i forhold til gjennomføringen og enkeltmedlemmer ble også trukket inn som rådgivere og samtalepartnere i uformelle møter i prosessen. Den største utfordringen i dette arbeidet var å finne en god balanse mellom brukererfaringer og medisinsk faglig kunnskapsbasert informasjon. Takket vare god dialog med alle involverte, fungerte dette arbeidet svært godt.

Antall personer i målgruppen

5000

Oppsummering

Knappen foreningen har med dette prosjektet lansert en film som formidler brukererfaringer og medisinsk faglig kunnskap om ulike temaer som er av stor betydning for pasientgruppen og de som har eller jobber med barn med spise- og ernæringsvansker. Under arbeidets gang ble vi klar over hvor viktig det ville være at filmen også oversattes til andre språk, og det ble søkt midler fra Extrastiftelsen til oversettelser. Vi er glade og stolte for at Extrastiftelsen nå har bevilget midler til dette og ser fram til at filmen gjennom dette vil nå ut til enda fler.

Sluttrapport/artikler (pdf)

FILM_SLUTTRAPPORT_Extrastiftelsen_2018.pdf

Prosjektleder

Pia Susanne Wall

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Sånn spiser jeg
Organisasjon
Knappen Foreningen
Beløp Bevilget
2016: kr 960 000, 2017: kr 840 000
Startdato
31.12.2015
Sluttdato
29.12.2017
Status
Under gjennomføring
Flere detaljer

Mer informasjon om søknaden og sluttrapporten til dette prosjektet kan du få ved å kontakte søkerorganisasjonen eller sekretariatet i Stiftelsen Dam.