Humør, glede og fellesskap

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Prosjektet er selvstendig og bygger på erfaringer fra tidligere tiltak. Foreningens styre har blitt kontaktet av ungdom med Williams syndrom, Eldresentre-Sykehjem og skoler for funksjonshemmede. Alle har et ønsket om tiltak som skaper glede, humør og fellesskap i en hverdag med mange utfordringer. Ungdom med Williams syndrom er generellt flinke til å fremføre musikk og glede andre med det. Og komme sammen med musikere , ungdom med samme diagnose skaper trygghet, og ikke minst glede til å gjøre noe de mestrer. I en hverdag hvor de sliter med angst, depresjoner og lite venner vil dette prosjektet skape en bedre helse, meningsfull hverdag og få nye venner. Å få personer på syke og aldershjem ut av sine rom for å komme sammen til noe kan være med på vil glede hverdagen. Corona-situasjonen medfører mye angst og gråt da de ofte sitter alene uten kontakt med familie og andre. Å skape et fellesskap med musikk hvor de kan delta med sang, bevegelser og dans gir godt humør og glede. De skal få frem smilet og skape mer kontakt med hverandre. Skoler med funksjonshemmede elever elsker å se andre i samme situasjon fremføre noe positiv. Samtidig gi de inspirasjon til aktiviteter Felles målsetting er å skape et fellesskap som gir glede, humør og et godt fellesskap.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet er et samarbeid mellom 3 musikere, 6-8 ungdommer med Williams syndrom, aktivitetsledere på Aldershjem rådgivere på spesialskoler. Vi vil lage 2 ulike musikk-forestillinger tilpasset tilhørere. Musikere er proffe på sang, trompet og keyboard. De med diagnose synger godt, er flinke på ulike instrumenter,bla trekkspill. Gjennom 2 helgesamlinger skal vi lage en forestilling med Jens Book Jensen melodier samt kjente sanger som tilhørere kan delta i. Sang og dans/bevegelse. Den andre forestillingen skal få frem julestemningen. Vi vil fremføre i julenisse-drakter og få de til å gå rundt juletreet. Julegrøt vil bli servert Vi vil dele ut roser og lage vafler for utdeling. Aktivitetsledere vil bli godt informert slik at man er godt forberedt. Målgruppen er beboere/pasienter på Eldre-sykehjem. Vi vil samarbeide med 6-8 steder som vi skal besøke 2 ganger. 2-3 skoler med elever med ulike funksjonshemninger. Ungdom med diagnosen Williams syndrom i alderen 16 til 25 år. Prosjektet har en arbeidsgruppe med foreningens leder, 2 musikere og 2 med diagnosen Wllliams syndrom. De vil komme sammen etter hver forestilling hvor vi evaluerer i samråd med uttalelse fra aktivitetsleder-sosialkontakt på stedene vi har besøkt. Etter siste forestillingen vil vi ha t større evaluerings-møte hvor vi går igjennom hele prosjektperioden. Stedene vi skal opptre på, er selv ansvarlige for sine tilhørere ang sikkerhetstiltak Dette vil vi presisere i samarbeidet. Dette gjelder spesielt Corona-tiltak. De med Williams syndrom har med noen ledsagere som vil hjelpe til. Vi vil samle Williams-ungdommene i forkant av forestillingene for å gjøre de trygge og godt forberedt.

Antall deltakere

10

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

De med Williams-syndrom vil få oppleve mestring, glede og humør og få nye venner. De får oppleve at de gjør noe meningsfullt På lengre sikt vil en utfordrende hverdag bli mer meningsfull til å gjøre positive tiltak i eget boområde. De vil få noe positivt å prate med andre om, og få positive tilbakemeldinger. De vil få muligheten til å treffes ofte som gjør at de har noe å se frem til over en lengre periode. Enklere for familie og hjelpere til å aktivisere de. Målgruppen vil få gode opplevelser med sanger de selv har oppleves i sin ungdomstid. Dette kan føre til gode historier fra egen ungdomstid, få de ut av rommene sine hvor de kan treffes i mer sosiale omgivelser. Vi vil oppfordre de til å lage sine egne musikkvelder. Familie og venner vil føle at stedene gjør noe positivt for å forebygge angst og ensomhet for å få mer humør og glede i hverdagen. Helsemessig vil de spare samfunnet for hjelpetiltak og økonomiske behandlinger.

Plan for gjennomføring

Prosjektleder vil samle arbeidsgruppen i starten av mars for informasjon og planlegging. Innen 20 april skal målgruppen og ledsagere ha blitt kontakt og oppholdssted være bestilt. I samarbeid med musikere sette av to helger for oppsett-trening til forestillingene. Gjøres på første møte i mars. Innkalle til nytt møte den 15 april. Han er ansvarlig for rapportskriving og sørge for at man får gode evalueringsmøter. De to musikerene skal kontakte aktivitetsledere på alders-sykehjem og skoler og sette datoer for gjennomføring. Gjøres innen 12 april. De skal sette sammen musikken til to forestillinger. Fremlegges på møte den 15 april De med williams -diagnose skal komme med ideer til hele prosjektet fortløpende. Komme med ideer til våre møter.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Prosjektet bygget på tidligere erfaringer. Det var et stort ønske både fra ungdommer med Williams syndrom, Alders- og sykehjem, skoler med funksjonshemmede og bosteder hvor funksjonshemmede bor, om å komme tilbake med samme konsept. For foreningens medlemmer er denne type aktivitet en stor inspirasjon for positiv aktivitet. Målsettingen var å skape glede og vennskap for mennesker som har en utfordrende hverdag. Våre ungdommer fikk de styrket sine mestringsfølelser på aktiviteter som de liker. De elsker å glede andre hvor de samtidig skaper et fellesskap som ofte gjør hverdagen enklere. Vi laget en arbeidsgruppe hvor ungdommene ble involvert sammen med to meget gode musikere. Sammen laget de to konsepter som passet de vi var på besøk hos.foreningens leder sørget for at alt var lagt tilrette i forhold deltagere, overnatting, øvingslokale og avtaler med de vi besøkte.

Gjennomføring

Gjennomføringen av prosjektet ble fulgt. Vi hadde noe mer øving på noen lørdager. Dette var nødvendig i forhold at vi hadde noen nye ungdommer med. Vi hadde en utfordring med å få med alle til å gå rundt juletre med sang. Det ble stort sett en sittende forsamling hvor de beveget armer og bein med flott sang. Under hele prosjektperioden hadde vi et meget godt samarbeid mellom foreningen, våre to musikere og de vi skulle besøke. Ungdommene ble godt involvert både før og etter hver samling vi hadde

Resultater og virkninger

Prosjektet fikk meget gode tilbakemeldinger . Alle fikk frem smilet, et godt humør som ble et stort minne for våre tilhørere. Alle fikk en CD med vår musikk som brukes ofte når de samles. Våre ungdommer ble sett, fikk mye ros som betyr mye for de i forhold til og forsette med det de liker og mestrer. Det skaper gode venner og bedre levevilkår. Mange av foreningens ungdommer er flinke og glade i musikk. Dette markedsfører vi, og ungdommene får opptre på våre samlinger. Dette inspirerer spesielt de yngre. Foresatte får oppleve at dette kan være noe for deres eget barn. Det gir håp om å bli enklere integrert i aktiviteter på eget bosted

Prosjektleder

Erik Andersen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Humør, glede og fellesskap
Organisasjon
Norsk forening for Williams syndrom
Beløp Bevilget
2023: kr 250 000
Startdato
15.04.2023
Sluttdato
10.12.2023
Status
Avsluttet