Hverdagsaktivitet – hele livet

Søknadssammendrag

Da koronapandemien rammet Norge var det spesielt eldre beboere på sykehjem som ble hardt rammet at smittevernstiltakene, med besøksforbud og økt ensomhet og isolasjon. Regjeringen bevilget da en ekstrabevilgning på 400 millioner kroner, hvor forvaltningen ble fordelt mellom Stiftelsen Dam og Statsforvaltere i ulike fylker. Dette var bakgrunnen for at en etterlengtet aktivitetskoordinator ble ansatt som et bindeledd mellom frivillige i Røde Kors, personalet og beboerne ved Sandetun Bo og Behandlingssenter i Sande, finansiert av statsforvalteren i Vestfold i 2021.

Vi er svært takknemlige for å kunne videreføre fruktene av dette grunnlaget gjennom re-ansettelsen av en aktivitetskoordinator i ett år; som skal gi beboerne økt og tilrettelagt aktivitet i regi av Røde Kors i samarbeid med aktivitetskoordinatoren.

Stillingen bidrar til å fylle en viktig funksjon som det ellers verken er kapasitet eller ressurser til å fylle i den daglige driften av bo- og behandlingssenteret. Ressursen styrker og koordinerer samarbeidet mellom det offentlige og Røde Kors i Sande. Gjennom at de frivillige har en kontaktperson på sykehjemmet som tilrettelegger for de frivillige, informerer personalet og beboerne blir resultatet mer aktivitet og flere deltakere på aktiviteten. Dette bindeleddet er nødvendig og avgjørende i en hektisk hverdag for personalet.

For perioden 22/23 er målet å fortsette et nært samarbeid mellom aktivitetskoordinator, Røde Kors og andre frivillige organisasjoner for å skape tilrettelagt aktivitet med økt deltakelse blant beboere. Aktivitetene har økt hyppigheten, økt deltakelse og nye aktiviteter tilpasset ønsker og behov er igangsatt. For å få til dette har aktivitetskoordinatoren en nøkkelrolle i å informere og motivere beboere og personal innad på sykehjemmet. Aktivitetene er ukentlig og månedlige aktiviteter og dette krever et kontinuerlig arbeid. Røde Kors sine frivillige vil øke hyppigheten av eksisterende tilbud og skape nye aktiviteter i samarbeid med aktivitetskoordinator. Målet er å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap.

Prosjektleder

Nina Hansen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Hverdagsaktivitet – hele livet
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 620.000
Startdato
08.04.2022