Hyggestund for eldre

Søknadssammendrag

Ved Koronapandemiens utbrudd i mars ble eldre over 65 år samt personer i risikogruppe (definert ved enkelte kroniske sykdommer) anbefalt å holde seg hjemme i selvpålagt Koronakarantene. Vi ønsker å nå særlige sårbare grupper, som eldre menn og damer, og ensomme uten nettverk. Målet er å tilrettelegge for flere sosiale møter og skape gode relasjoner mellom personer i målgruppen og frivillige besøksvenner. Målgruppen er voksne mennesker i alder fra 65 år som har behov for et sosialt nettverk.

Vi vil arrangere faste dager to ganger pr. måned fra kl. 11.00 – 13.00. Mange eldre er sårbare fra før med de helseutfordringer de har, de er mye alene og har lite meningsfullt i sin hverdag. Det legges stor vekt på sikkerheten ved henting og frakting tilbake til sine hjem. Det er satt opp stasjoner med antibac med plakat med anmodning om å sprite hendene før man går inn i lokalet ved inngangen. Vi reduserer etter lokalets størrelse, og at det ikke skal være mer enn 30-35 personer inkludert 4-6 frivillige. Vi vil sikre at det holdes god avstand og god håndhygiene under hver aktivitet.

Med Hyggestund for eldre forventer vi at virkninger av prosjektet vil være økt sosial aktivitet blant eldre, mindre ensomhet og positiv effekt på den mentale helsen.

Satsing på frivillige vil gi gevinst som: eldre blir mer kjent med hverandre på helt nye måter utenfor sitt hjem, eldre skal oppleve en bedre livskvalitet, styrker og muligheten for å kunne leve et mer selvstendig og godt liv.

Ved økt livskvalitet og sosiale relasjoner vil dette gi et viktig folkehelseperspektiv for både kroppen og sinnet og god sjanse for å holde seg friske og selvstendige så lenge som mulig.

Prosjektperioden blir i perioden fra 19 oktober 2020 til 31 desember 2021.

Prosjektleder

Anita Jensen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Hyggestund for eldre
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 220.000
Startdato
28.10.2020