«I samme båt» – digital motivering av nye likepersoner

Søknadssammendrag

HLF har drevet likepersonarbeid i 30 år og har i 2021 totalt 570 likepersoner fordelt på 180 lokallag. Disse ufører om lag 22.000 frivillige oppdrag hvert år. Oppdragene er i delt inn i to hovedkategorier: Help til bruk og stell av høreapparat, samt samtaler og veiledning for mestring av egen situasjon. Under pandemien er vi avhengig av å kunne benytte digitale plattformer og hjemmeundervisning for våre likepersoner.

Det er et stort behov for likepersontjenesten der ute, særlig blant eldre. For å sikre en viss forutsigbarhet i denne tjenesten, har HLF søkt og fått midler fra Stiftelsen Dam til smittevern for likepersoner: Håndsprit, ansiktsmaske med gjennomsiktig visir for munnavlesning, og spritservietter til rens av slanger og domer for høreapparatvedlikehold.

Prosjektet skal produsere «I samme båt», en undervisningsfilm for frivillige som skal kurses digitalt i likepersonrollen. Etter pandemien vil filmen brukes i kurs hvor det er mulig å velge fysisk eller digital deltakelse.

Filmen vil bestå av intervjuer som tar for seg de mest vesentlige temaene i et likepersonkurs:

  • Likepersonrollen
  • Grensesetting (egne og andres grenser)
  • Utfordringer man møter i hverdagen
  • Gleden ved å hjelpe andre
  • «Tekniske kjerringråd»
  • Møte med fagfolk
  • Samarbeid

Filmen vil presentere likepersonene som en variert og mangfoldig gruppe. Intervjuobjektene vil derfor ha ulik alder, kultur, kjønn og dialekter. Utover hørselshemmede vil vi ta med fagfolk som samarbeider med våre likepersoner.

I tillegg til å bidra under pandemien vil filmen være et ledd i det som skal utvikle seg til å bli et varig nettbasert tilbud til våre likepersoner over hele landet.

Prosjektleder/forsker

Nina Ekjord Øyen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
«I samme båt» – digital motivering av nye likepersoner
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
Kr 320.000
Startdato
02.03.2021