Ichtys international

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ichtys International er et internasjonalt møtested regi av Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Region Oslo. Høsten 2006 åpnet møtestedet basert på frivillighet. Hovedtema var vennskap og norsktrening. Høsten 2007 fikk prosjektet tildelt midler fra Helse og Rehabilitering (nå Stiftelsen Dam) i en periode på tre år, og fra januar 2008 har det vært engasjert en prosjektleder i deltidsstilling. Siden den gang har prosjektet vokst til å ha flere ukentlige tilbud med norskkurs, kafévirksomhet, idrett, sosiale events og utflukter.

 

Hundrevis av mennesker fra hele verden har vært innom kafeen og deltatt i norskgruppene våre. Det har ikke vært ført medlemsregister, men de fleste deltakerne er i 20-30 årene. Gjennom de tre årene prosjektet har vart, kan det være snakk om ca 1000 deltakere som har vært innom et eller flere av tiltakene våre.

 

Prosjektets aktiviteter er basert på frivillighet. Ca 100 frivillige medarbeidere har bidratt til å gjøre hverdagen enklere for innvandrere på forskjellige måter. I tillegg har flere ulike organisasjoner og enkeltpersoner blitt inspirert av Ichtys International og startet lignende prosjekter andre steder.

 

Finansieringen av prosjektet har i all hovedsak vært midler fra Stiftelsen Dam, men også Oslo kommune og private bidragsytere har gitt midler. Prosjektperioden er nå over, men KIA ønsker å fortsette driften av tiltakene basert på frivillighet, men også lønnet arbeid. Finansieringen vil da være fra Oslo kommune, men også betydelig andel egne midler og innsamlede midler.


 

Prosjektleder/forsker

Odd Fridtjov Bjerga

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Ichtys international
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
2008: kr 290 000, 2009: kr 300 000, 2010: kr 310 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet