Informasjonsfilm om gynkreft og korona

Sluttrapportsammendrag

Midlene ble brukt til å lage to informasjonsfilmer om gynkreft og Covid-19. Filmene ble brukt som en del av et webinar vi lagde om samme tema og har siden vært å finne på vår nettside. Vi fikk et tett samarbeid med medisinske fagmiljøer på Radiumhospitalet og Ahus, og har fått gode tilbakemeldinger fra de som har sett på sendingene om at dette var viktig og etterlengtet informasjon.


Søknadssammendrag

Informasjonsbehovet knyttet til hva koronasmittefaren betyr for gynkreftpasienter som er under behandling og de som har vært gjennom behandling er stort.

Vi lager derfor en film hvor leder av gynekologisk avdeling på Radiumhospitalet forklarer hvordan de ivaretar pasienter i situasjonen vi er oppe, og kommer med råd om hva pasientene selv skal gjøre.

Immunolog Anne Spurkland vil gi en innføring i hva kreft betyr for immunforsvaret og hvordan man med bakgrunn i dette skal forholde seg til koronasmittefare.

Målet er å trygge pasientene, men samtidig gi de fornuftige råd om de med sin bakgrunn må ta ekstra forholdsregler enn hva resten av befolkningen blir rådet til.

Filmen skal være klar i starten av juni.

Prosjektleder

Eddy Grønset

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Informasjonsfilm om gynkreft og korona
Organisasjon
Gynkreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 75.000
Startdato
30.04.2020