Informasjonskampanje til innvandrere

Søknadssammendrag

Bakgrunnen er behovet for å styrke arbeidet med å nå ut med informasjon om Coronakrisen og smittevern til særlige grupper i samfunnet. KIA, sammen med Røde Kors, Folkehjelpen, Caritas og Norske Kvinners Sanitetsforening, har mottatt et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre en slik informasjonskampanje, i samarbeid- og hver for oss, via våre nettverk og miljøer.

Målgruppen til KIA er innvandrere i norske byer som myndighetene har vanskeligheter med å nå frem til med livsviktig informasjon om smittevern i forbindelse med den pågående Coronapandemien.

KIA har en stor kontaktflate inn mot mange ulike innvandrermiljøer.

Vi bruker en erfaringsbasert formidlingsstrategi slik at budskapet blir mottatt, forstått og fulgt. Denne enkle, men effektive kommunikasjonsstrategien tar utgangspunkt i at budskapet må være riktig, sant og avstemt. For at budskapet skal ha gjennomslag må informasjonen også oppfattes som troverdig og relevant, og aktuelt av mottakeren. Det handler om tillit mellom budbringer og mottaker.For mange tverrkulturelle med liten skolebakgrunn hører man heller på helt enkel info fra en man kjenner, enn 100% seriøs, fakta- og kunnskapsbasert, og veldig riktig informasjon, fra en offentlig avsender, også om informasjonen kommer på morsmålet.

Prosjektet inndeles i tre hovedfaser:

  • Forberedelsesfasen (april-mai) brukes til å kartlegge ressurser og målgrupper, logistikkbehov og designe infokampanjen.
  • Gjennomføringsfase 1 (juni-juli/august) retter seg mot identifiserte innvandrermiljøer i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Bergen, Molde og Trondheim.
  • Gjennomføringsfase 2 (aug-sep/november) er en justert gjennomføringsfase som setter ekstra ressurser inn der hvor behovet er størst. Det kan hende at tidsvinduet må justeres når planen treffer virkeligheten, men selvsagt ikke lenger enn det som er satt som maxtid av DAM. Forventet effekt er at informasjonen om Coronakrisen, smittevernstiltak osv. når fram, blir forstått og etterlevd i de målgruppene som KIA når frem til.
Prosjektleder/forsker

Alf Petter Hagesæther

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Informasjonskampanje til innvandrere
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
14.04.2020