Inkluderende ferieaktiviteter, Kristiansand

Søknadssammendrag

Vi ønsker med dette tiltaket å motvirke isolasjon og utenforskap for deltagerne på KIAs norskkurs for minoritetskvinner i Kristiansand, deres barn og andre barnefamilier i samme situasjon. Vi ønsker å bidra til at de får samme aktivitets-tilbud som mange norske familier har i feriene. Vi vil også under turene legge vekt på å vise hvordan man holder smittevernreglene i praksis under sosiale aktiviteter.

Vi planlegger derfor ferieaktiviteter for å gi gode ferie og familieopplevelser for både kvinnene og deres familier, ikke minst med tanke på barna. Vi ønsker å hjelpe de i målgruppen som på grunn av manglende kunnskap om det norske samfunnet er redde for å gå ut med barna sine. Vi vil gi opplæring i hvilke forventninger de møter og hva som er vanlig praksis i slike sosiale sammenhenger. Og som et lite alternativ til gode sosiale opplevelsene de ellers ville fått ved å besøke familie og venner gjennom utenlandsreiser de pleier å ha i sommerferien, men som de nå frarådes å ta. Et annet mål er at aktivitetene kan bidra til at deltagerne selv tar turer ettersom man blir trygg og får erfaring og kjennskap til aktivitetstilbud.

Den første turen, med skiaktiviteter, er allerede i vinterferien. Videre arrangerer vi turer og aktiviteter i påskeferien, sommerferien og høstferien 2021. Vi legger opp til besøk i Dyreparken i påskeferie, sommerferie og høstferie, tur til Aquarama badeland, badetur til Bragdøya, besøk i klatrepark, på kino, dag hos Vitensenteret og uteaktiviteter hos Troll Aktiv i Evje.

Vi er svært takknemlige for tildelingen og vil gjøre vårt beste for at prosjektet vil gi glede og større opplevelse av inkludering i samfunnet til familier med minoritetsbakgrunn. Ikke bare får de en god opplevelse under aktivitetene, men barna har også noe å fortelle om i skole og barnehage etter ferien.

Prosjektleder

Anne Marit Stalleland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Inkluderende ferieaktiviteter, Kristiansand
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
Kr 309.100
Startdato
12.02.2021