Innholdsrike dager

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet er mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien. For mange eldre har dette vært en ensom tid med begrensninger på sosialt fellesskap og aktiviteter. Mange eldre mister kontakt med omverdenen som bidrar til ensomhet og isolasjon. Fauske Røde kors ønsker å gjøre noe med dette ved å starte opp prosjektet «Innholdsrike dager» å gi de eldre et godt aktivitetstilbud hvor de møtes ved å delta i aktiviteter både ute og inne. All aktivitet legges til rette som tilpasses den enkelte med fokus på mestring.

Det vil bli servert gode måltider hvor det sosiale felleskapet er like viktig som maten.

Målgruppen er å invitere de som bor med ektefeller og de som bor alene til en møteplass. Tilbudet skal motvirke ensomhet og passivitet og skape aktivitet, deltakelse, sosialt felleskap og møteplass som vil gi de en meningsfull hverdag hvor aktivitet bidrar til til trygghet, livsglede og gode opplevelser og mestring. Dette er effekter som har stor betydning for den enkeltes helse både fysisk og psykisk som kan bidra til at flere kan få bo lengst mulig hjemme noe som vil være med å redusere flytting på sykehjem/ omsorgsboliger.

Prosjektet starter opp mai 2021 og første evaluering slutten av august måned. Tilbudet evalueres kvartalsvis og som forbedres fortløpende ved å bruke enkle evalueringsskjema for deltakere og pårørende. Prosjektet evalueres i tillegg i prosjektgruppen og ferdigstilles 30 juni 2022.

Prosjektleder

Anita Irene Jensen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Innholdsrike dager
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 478.950
Startdato
06.04.2021