Institusjonslykke

Søknadssammendrag

Haugesund Røde Kors (HRK) vil spre glede for eldre som bor på sykehjem, og ønsker nå å bygge opp igjen besøkstjenesten ved sykehjem i Haugesund og Tysvær kommuner.

HRK har før koronapandemien hatt stabile og selvstendige grupper av frivillige som har gjort en forskjell for mange eldre ved institusjonene. Målet er å få dette opp på samme nivå som før, med ukentlige aktiviteter.

Pandemien har gjort noe med oss alle på ulike måter. Mange har kjent på savn og ensomhet, vi må bruke disse erfaringene til noe konstruktivt. Vi vil gjerne gi frivilligheten et løft til å bli sterkere, og klare å starte opp igjen med frivillig arbeid. HRK trenger i tillegg å styrke gruppen frivillige knyttet til sykehjemmene våre.

Primærmålgruppen er beboere ved sykehjem i Tysvær og Haugesund kommune, totalt 277 personer. Sekundærmålgruppen er de frivillige. Følelsen av å bety noe for andre, gir mening i livet for mange mennesker.

Prosjektet har som mål å gjenopprette vårt populære tilbud i besøkstjenesten inne på institusjonene.

Våre erfarne frivillige blir viktige ressurser i prosjektet, som sammen med nye frivillige og prosjektleder skal kartlegge behovet hos brukerne og avklare vår rolle ved sykehjemmene, sikre brukermedvirkning og starte gruppeaktiviteter ved 5 ulike sykehjem i Haugesund og Tysvær. Aktivitetene vil være basert på fysisk aktivitet, ernæring, mestring, glede og sosiale møteplasser.

Tidsplan:

  • Okt-des: Ansette prosjektleder
  • Jan-feb: Kartlegge eksisterende frivillige
  • Jan-april og aug-nov: Rekruttere ny frivillige/opprettholde antall frivillige
  • Mars-mai: Bygge relasjon i gruppene
  • Febr-nov: Koordinere og organisere
  • Mai og aug: Oppstart aktivitet ved sykehjemmene
  • Aug-nov: Oppfølging og tilpassing
  • Des: Rapportere og evaluere

Vi ønsker å bidra til å forebygge ensomhet og bidra til livsglede blant beboere ved sykehjem i Tysvær og Haugesund kommune. Vi ønsker å gi sykehjemsbeboerne noe å glede seg til, være sosiale, dele opplevelser sammen med andre.

Prosjektleder

Frøydis Eggen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Institusjonslykke
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
29.09.2021