Kaffekoppen – videreføring

Søknadssammendrag

Prosjektet «Kaffekoppen – en videreføring» bygger på tidligere Dam-prosjekt, hvor det under koronapandemien ble etablert møteplasser på eksisterende kaféer, restauranter o.l. Mange har følt seg nedstemte og bekymret for sosialisering selv etter å ha blitt fullvaksinert. «Kaffekoppen» er tenkt som et treffpunkt på lavterskelnivå, som kan hjelpe flere mellom 65-90 år å utvide nettverket sitt. I tillegg vil prosjektets samarbeid med LINK Trondheim som tilrettelegger av selvhjelpsgrupper, og bidra til å styrke deltakernes mentale helse. Prosjektets målsetning er å lettere nå de ensomme eldre, samt å kunne forbedre den enkeltes liv gjennom Besøkstjenesten og LINK Trondheim.

Målgruppa er ensomme personer mellom 65-90 år som ønsker å sosialisere, og på den måten få styrket sin mentale helse. De frivillige vil informeres om LINK og deres selvhjelpsmetodikk, slik at dette kan introduseres som et samtaleverktøy for kafévertene. «Kaffekoppen» vil også bli markedsført som en aktivitet som besøksvenner kan gjøre sammen med den de besøker, kalt vert. Overfor nye besøksvenner kan vi gjennom prosjektet tilby en gruppeaktivitet.

I perioden 1/12-21 til 1/3-22 vil samarbeidet med LINK Trondheim etableres, i form av introdusering av samtaleverktøyet, og markedsføring av dette. Videre vil det skje en utrulling av inntil 2 nye møteplasser i bydeler med behov i perioden 1/1-21 til 1/6-22. Sluttevalueringen vil finne sted innen 31/12-22.

En videreføring av «Kaffekoppen» vil kunne bidra til at flere ensomme eldre kan forbedre sin psykiske helse, gjennom sosialisering og nettverksbygging. I tillegg kan LINK sin selvhjelpsmetodikk bidra til at målgruppa lettere engasjerer seg i noe utenfor hjemmet, noe som kan gi større avstand til negative tanker. «Kaffekoppen» kan også forbedre deltakernes fysiske helse, da deltakerne kan gå til sin lokale «Kaffekopp». Som gruppeaktivitet, kan prosjektet være et supplement til besøksvenner som ønsker noe annet, samt på sikt gjøre aktiviteten mer attraktiv for flere frivillige.

Prosjektleder

Hege E. Vedø

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kaffekoppen – videreføring
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
15.11.2021