Klimabehandling og livskvalitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektgruppe: Cato Mørk, overlege, Behandlingsreiser, Hudavdelingen Rikshospitalet

Prosjektgruppe: Cato Mørk, overlege, Behandlingsreiser, Hudavdelingen Rikshospitalet. Astrid Wahl, førsteamanuensis, dr.polit, Høyskolen i Buskerud.

 

Bakgrunn: Målsetning med prosjektet var å se på endring i hudrelatert livskvalitet etter gjennomgått klimabehandling i regi av Psoriasisprogrammet i Behandlingsreiser på Rikshospitalet. Klimabehandlingens påvirkning på pasientenes livskvalitet har tidligere ikke vært undersøkt nasjonalt eller internasjonalt.

 

Gjennomføring av prosjektet: Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med dr.polit. Astrid Klopstad Wahl, Høgskolen i Buskerud. Hun tok doktorgrad på livskvalitet hos pasienter med psoriasis i 1999. Prof. Moum ved Institutt for Adferdsfag, Universitetet i Oslo har gitt råd til analysearbeidet.

 

Resultater: Det er stor forbedring i livskvalitet og endring i grad av psoriasis etter gjennomgått klimabehandling. Resultatene er presentert ved flere nasjonale og internasjonale kongresser og to manuskripter er utarbeidet.

 

På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort med dette arbeidet har vi igangsatt en mer omfattende undersøkelse av klimabehandlingens betydning for sykdomsaktivitet og livskvalitet med fokus på langstidsvirkninger. Dette forskningsarbeidet startet i januar 2001.

 

Publikasjoner:

Mørk, C. & Wahl, A.K. “Increased Quality of Life among Patients with psoriasis after supervised climatotherapy”. Skal sendes til publisering i 2001.

 

Mørk, C., Wahl, A.K. & Moum, T. “The Norwegian version ofDermatology Life Quality Index­ A study of validity and reliability in psoriatics”. Skal sendes til publisering i 2001.

 

 

Prosjektleder/forsker

Cato Mørk

Hovedveileder

Akhtar Hussain

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Klimabehandling og livskvalitet
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2000: kr 90 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet