Kløboksen, et info-verktøy

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det viser seg at det er et stort behov for å drive informasjonsspredning om psoriasis og atopisk eksem

Det viser seg at det er et stort behov for å drive informasjonsspredning om psoriasis og atopisk eksem. Det å få kunnskap om egen sykdom og sider ved dette er med på å bedre livskvaliteten til mange som har disse sykdommene. Når det gjelder hverdagsmestring er det f.eks viktig med informasjonspredning i forhold til eks. skoler og barnehager hvor det finnes barn og unge med kroniske hudsykdommer for å få opplyse dem mer og opplyse andre om hvordan det er å takle en hudsykdom. Dette skal kunne benyttes både av barn, ungdom
fagfolk og pårørende, som et verktøy for undervisning, opplysning og lek.

 

Det svenske originalmateriellet ble gjennomgått og oversatt, og andre norske bidrag ble tilrettelagt. Vi valgte til slutt å henvende oss til Grefslie Trykkeri i Mysen Pristilbudet deres gjorde at vi kunne få produsert 1000 eks av Pelleboksen innenfor budsjettet. Det ble noe forsinket i forhold til milepælsplanen og året 2001 ble brukt til profilering av boksen.

 

Resultatet ble en boksen med en barnebok om det å ha psoriasis, et hefte med et eventyr om psoriasis, et hefte med fargeleggingsfigurer fra barneboken med et informasjonsbrev fra PSO-ung til pårørende av barn med psoriasis/kronisk hudsykdom, brosjyre om barn/unge og psoriasis og et spill med det å leve med psoriasis/kronisk hudsykdom og behandling av dette som tema.

 

Ettersom det er en stor mangel på informasjon om psoriasis, og andre hudsykdommer, på samisk er videre planer nå å få oversatt Pelleboksen på samisk og det har blitt tildelt penger til dette prosjektet fra Helse og Rehabilitering 2001.

 

Pelleboksen ble mottatt positivt og det virket som det var et behov for et slikt verktøy. Vi vet av erfaring at det er et behov for et slikt redskap og for mer informasjon ut til den målgruppen prosjektet er ment for. Det finnes i dag ingen andre slike verktøy eller informasjonsmateriell som er tilpasset barnet selv. Denne Pelleboksen ivaretar dette behovet ved at barnet kan bruke og ha nytte av boksen på egenhånd på flere måter. I tillegg kan den benyttes som et redskap av andre i barnets omgivelser. Den kan brukes både tilopplæring, lek og informasjon. Samtidig er den informasjonen boksen inneholder saklig og korrekt.

Prosjektleder/forsker

Monica B. Olden

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Kløboksen, et info-verktøy
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2000: kr 300 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet