Kognitive følger etter hjertestans

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

De fleste som overlever prehospital hjertestans har godt nevrologisk utkomme. Likevel kan hjernen ha fått lettere skader som følge av stans og reduksjon i blodgjennomstrømning under hjertestans og gjenoppliving. Hvilken betydning dette får for pasientenes funksjon etterpå, er lite studert.

Målsetting

Generere empirisk kunnskap om hvordan overlevere etter prehospital hjertestans og vellykket resuscitering med et godt nevrologisk utkomme fungerer. Øke forståelsen for betydningen av å fokusere på mulige hjerne-relaterte konsekvenser for overleverenes funksjon i hverdagen, både i klinisk praksis og forskning.

Design, metode, materiale

Monosenter studie med prospektiv inklusjon av pasienter. Undersøkelse av pasienter ved 3 og 12 mnd etter hjertestans og vellykket resuscitering. Pasientundersøkelsen bestod av nevropsykologiske tester for undersøkelse av kognitive funksjoner og spørreskjema for kartlegging av symptomer på angst og depresjon og Helserelatert Livskvalitet. Det er i studiene gjort en restriktiv inklusjon, bare med pasienter som hadde et godt funksjonsnivå før hjertestans og minimalt med komorbide sykdommer. Materiale består av 48 pasienter. Det ble også gjennomført en volumetrisk MR undersøkelse av hjernen til noen aktuelle hjertestansoverlevere. MR data vil bli publisert senere.

Gjennomføring

Datainnsamlingen til prosjektet foregikk i perioden 2011-13 på Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø. Data ble samlet inn prospektivt fra pasientundersøkelser av hjertestansoverlevere. Grunnet få aktuelle pasienter per år, ble tidsperioden for prosjektet ble forlenget ved å fordele Extra-midlene utover en lengre tidsperiode. Det ble deretter skrevet 3 vitenskapelige artikler basert på deler av det innsamlede materiale i 2014 og 2015. De 3 artiklene er publisert i internasjonale, velrenommerte tidsskrift. Doktorgradsavhandlingen ble levert til bedømmelse i desember 2015, godkjent og forsvart i offentlig disputas 3 juni 2016. Det er parallelt med det vitenskapelige prosjektet utviklet og implementert en klinisk oppfølgingsrutine i Rehabiliteringsavdelingen for hjertestansoverlevere på UNN-HF i Tromsø.

Resultater

Resultatene viser at god nevrologisk prognose ikke kan likestilles med fravær av kognitive og emosjonelle problemer etter hjertestans, og at slike problemer gjenspeiles i redusert livskvalitet. Det er foreløpig lite forskning på hjernens funksjon etter hjertestans med vellykket gjenoppliving. Prosjektet har gitt ny kunnskap med relevans for forskere og klinikere.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er gjennomført i Rehabiliteringsavdelingen på Universitetssykehuset Nord Norge (UNN-HF). Prosjektmidler er også gitt av UNN-HF, UIT og Helse Nord. Hovedveileder/prosjektansvarlig, Professor Audny Anke. Biveileder, Førsteammanuensis Torgil Riise Vangberg

Videre planer

Det er implementert en klinisk oppfølgingsrutine i rehabiliteringsavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for de som overlever prehospital hjertestans.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Prosjektet ble finansiert som 3 årig phd stipend fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, LHL.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Ørbo MC (2015) Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after Out-ofHospital Cardiac arrest. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet.

Artikler:
Ørbo M, Aslaksen PM, Larsby K, Schäfer C, Tande PM & Anke A. (2016) «Alterations in cognitive outcome between 3 and 12 months in survivors of out-of-hospital cardiac arrest.» Resuscitation, årg. 105, s. 92-99.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.05….

Ørbo M, Aslaksen PM, Larsby K, Schäfer C, Tande PM, Vangberg TR & Anke A (2015) «Relevance of cognition to health-related quality of life in good-outcome survivors of out-of-hospital cardiac arrest.» J Rehabil Med., årg. 47, nr. 9, s. 860-866.
doi: 10.2340/16501977-1998.

Ørbo M, Aslaksen PM, Larsby K, Norli L, Schäfer C, Tande PM, Vangberg TR & Anke A (2014) «Determinants of cognitive outcome in survivors of out-of-hospital cardiac arrest.» Resuscitation., årg. 85, nr. 11, s. 1462-1468.
doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.08.010. Epub 2014 Aug 30

Andre publikasjoner og foredrag:
Får kognitive problemer etter hjertestans. http://unikard.org/far-kognitive-problemer-etter-h… [Internett] 2015-02-04

Ørbo, Marte Christine «Hjertestans i et langtidsperspektiv.» Nord-Norsk HLR-instruktørsamling 2015; 2015-02-05 Foredrag

Ørbo, Marte Christine.
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/22/-k…. Dagens Medisin [Fagblad] 2015-07-22 UiT Untitled

Ørbo, Marte Christine. «Kognitive følger etter prehospital hjertestans.» Onsdagsmøte UNN-HF; 2013-09-17 – 2013-09-17 UiT Untitled. Foredrag.

Ørbo, Marte Christine. «Neuropsychological outcome after Out of Hospital Cardiac Arrest.» Skandinavisk utbildningsmøte: Vård efter hjärstopp; 2013-05-30 – 2013-05-31
UiT Untitled

Ørbo, Marte Christine. «Nevropsykologiske følger etter prehospital hjertestans.Foreløpige data fra pågående PhD prosjekt.» Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR). November 2013.; 2013-11-22 – 2013-11-22
UiT Untitled

Ørbo, Marte Christine; Anke, Audny; Aslaksen, Per M; Schäfer, Christoph.
Månedens forskningsartikkel – oktober 2014 http://www.unn.no/forskning/maanedens-forskningsar…ober-2014-article123313-17472.html»>http://www.unn.no/forskning/maanedens-forskningsar…. http://www.unn.no/forskning/maanedens-forskningsar… [Internett] 2014-10-12
UiT Untitled

Marte Ørbo. Onsdagsmøte 15 juni 2016, Universitetssykehuset Nord Norge. «Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after out-of-hospital cardiac arrest. Presentation of a PhD Project.»

Ørbo, Marte Christine; Anke, Audny; Mathisen, Johanne Røe. «Hjertestans gir hjernetrøbbel. Labyrint [Avis] 2015-09-23 UiT Untitled

Sluttrapport/artikler (pdf)

2010FOM9407 Kappe i word versjon.pdf
A2.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Ørbo MC (2015) Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after Out-ofHospital Cardiac arrest. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet.

Artikler:
Ørbo M, Aslaksen PM, Larsby K, Schäfer C, Tande PM & Anke A. (2016) «Alterations in cognitive outcome between 3 and 12 months in survivors of out-of-hospital cardiac arrest.» Resuscitation, årg. 105, s. 92-99.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.05….

Ørbo M, Aslaksen PM, Larsby K, Schäfer C, Tande PM, Vangberg TR & Anke A (2015) «Relevance of cognition to health-related quality of life in good-outcome survivors of out-of-hospital cardiac arrest.» J Rehabil Med., årg. 47, nr. 9, s. 860-866.
doi: 10.2340/16501977-1998.

Ørbo M, Aslaksen PM, Larsby K, Norli L, Schäfer C, Tande PM, Vangberg TR & Anke A (2014) «Determinants of cognitive outcome in survivors of out-of-hospital cardiac arrest.» Resuscitation., årg. 85, nr. 11, s. 1462-1468.
doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.08.010. Epub 2014 Aug 30

Andre publikasjoner og foredrag:
Får kognitive problemer etter hjertestans. http://unikard.org/far-kognitive-problemer-etter-h… [Internett] 2015-02-04

Ørbo, Marte Christine «Hjertestans i et langtidsperspektiv.» Nord-Norsk HLR-instruktørsamling 2015; 2015-02-05 Foredrag

Ørbo, Marte Christine.
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/22/-k…. Dagens Medisin [Fagblad] 2015-07-22 UiT Untitled

Ørbo, Marte Christine. «Kognitive følger etter prehospital hjertestans.» Onsdagsmøte UNN-HF; 2013-09-17 – 2013-09-17 UiT Untitled. Foredrag.

Ørbo, Marte Christine. «Neuropsychological outcome after Out of Hospital Cardiac Arrest.» Skandinavisk utbildningsmøte: Vård efter hjärstopp; 2013-05-30 – 2013-05-31
UiT Untitled

Ørbo, Marte Christine. «Nevropsykologiske følger etter prehospital hjertestans.Foreløpige data fra pågående PhD prosjekt.» Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR). November 2013.; 2013-11-22 – 2013-11-22
UiT Untitled

Ørbo, Marte Christine; Anke, Audny; Aslaksen, Per M; Schäfer, Christoph.
Månedens forskningsartikkel – oktober 2014 http://www.unn.no/forskning/maanedens-forskningsar…ober-2014-article123313-17472.html»>http://www.unn.no/forskning/maanedens-forskningsar…. http://www.unn.no/forskning/maanedens-forskningsar… [Internett] 2014-10-12
UiT Untitled

Marte Ørbo. Onsdagsmøte 15 juni 2016, Universitetssykehuset Nord Norge. «Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after out-of-hospital cardiac arrest. Presentation of a PhD Project.»

Ørbo, Marte Christine; Anke, Audny; Mathisen, Johanne Røe. «Hjertestans gir hjernetrøbbel. Labyrint [Avis] 2015-09-23 UiT Untitled

Prosjektleder/forsker

Marte christine Ørbo

Hovedveileder

Audny Anke

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Kognitive følger etter hjertestans
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Univ.sykeh. Nord-Norge, Rehabiliteringsklinikken
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 0, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
28.02.2011
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet