Kols – se muligheter – oppleve mestring

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
LHL Midt- Karmøy ønsker å gi mennesker med diagnosen kols på Karmøy et sted hvor de kan samles for trening og samtale. Vi har fått opplyst at det på Karmøy i dag er ca 200 personer med diagnosen kols. Vi tror imidlertid at det kan være langt flere, samt at mange etter hvert dessverre vil få diagnosen.

Dette er bakgrunnen for at vi ønsker å innlede et samarbeid med ergo- og terapitjenesten i Karmøy kommune om å følge opp deltakere fra kommunens KOLS-kurs. KOLS-kurset er et 8 ukers kurs for kolspasienter som er planlagt sammen med brukerrepresentant fra LHL Midt-Karmøy, og som har fokus på arbeidsbesparende metoder, trening og informasjon om aktuelle tema.

For å trygge og motivere deltakerne til å fortsette treningen i en selvdreven kolsgruppe ledet av likemann, ønsker vi å etablere et gruppetreningstilbud i fortsettelsen av KOLS-kurset. Et gruppetreningstilbud hvor kommunens fysioterapeut fortsetter som instruktør, men etter hvert overlater til en likemann og organisere og lede treningen. LHL trenger flere lungesyke likemenn og håper også at prosjektet kan bidra til at det rekrutteres flere likemenn til å lede de lokale kolsgruppene. Kolsgruppene (likemannsgruppene) er tenkt som kombinerte trenings- og samtalegrupper.

Målsetting: Prosjektet skal etablere et samarbeid mellom LHL Midt-Karmøy og fysio- og ergoterapitjenesten i Karmøy kommune for å lage et gruppetreningstilbud som følger opp deltakere fra KOLS-kursene med videre trening slik at det kan etableres en eller flere selvdrevne lokale kolsgrupper på Karmøy.

Hensikten er at personer med diagnosen kols skal oppleve økt mestring av sykdommen og få bedre livskvalitet.

Målgruppen vil være personer med diagnosen kols i Karmøy kommune.

Beskrivelse av gjennomføring: Gruppetreningen som ledes av fysioterapeut vil ta utgangspunkt i treningsprogram utviklet for målgruppen. Det vil være en likemann fra LHL tilstede på treningene. Vi vil trene 2 timer pr uke i sykehjemmets lokaler i Vedavågen, og hver treningsøkt vil bli avsluttet med samtale hvor vi deler erfaringer, støtter og oppmuntrer hverandre til å fortsette treningen i selvdreven kolsgruppe.

Etter hvert vil fysioterapeuten trekke seg ut og kolsgruppen vil kunne stå på egne bein. Vi håper også at vi kan identifisere deltakere som kan tenke seg å være likemenn og lede de selvdrevne kolsgruppene. LHL på Karmøy trenger nemlig flere likemenn dersom vi skal klare å etablere lokale kolsgrupper andre steder på Karmøy.

I første omgang legger vi opp til gruppetrening inne, men dersom været tillater det vil vi også legge opp til stavgang utendørs. Vi vil informere LHL sine medlemmer på Karmøy og legge ut informasjon på nettsidene til LHL Midt-Karmøy og LHL Sør-Karmøy. Vi skal også lage en informasjonsbrosjyre som vil bli delt ut til fastleger og apotek i kommunen. Når de selvdrevne kolsgruppene er etablert vil det gå ut informasjon om tid og sted for disse.

Prosjektets betydning: Personer med diagnosen kols på Karmøy vil få et tilbud som gjør dem sterkere og mer utholdende når det gjelder gjennomføring av daglige aktiviteter.

De vil få bedre pust og oppleve økt mestring av hverdagen med kols. For mange vil prosjektet også handle om å bryte isolasjon og skape nye vennskap. Prosjektet vil også bety at vi på Karmøy vil få et oppfølgingstilbud til personer med kols. Et tilbud hvor kommune og frivillig sektor samarbeider til beste for brukerne.

Framdriftsplan:
Januar – februar 2014: Detaljplanlegge prosjektet. Utvikle et treningsprogram. Lage en informasjonsbrosjyre og spre informasjon om prosjektet. Starte opp det første KOLS-kurset.
Mars – november 2014: Starte opp oppfølgende treningsgruppe under veiledning av fysioterapeut. Gjennomføre nye KOLS-kurs og inkludere deltakerne i den pågående treningsgruppen. Motivere til etablering av selvdrevne kolsgrupper. Etablere selvdreven kolsgruppe. November – desember 2014:
Evaluering av prosjektet. Skrive sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Kols-se muligheter-oppleve mestring.pdf

Prosjektleder/forsker

Kirsten Gunderstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Kols – se muligheter – oppleve mestring
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2014: kr 120 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet