Kommunal kreftrehabilitering

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er et 4-årig postdoc-prosjekt som skal evaluere et nyutviklet kommunalt og tverrfaglig rehabiliteringsprogram for kreftpasienter. Kreftoverlevere opplever ofte komplekse helseutfordringer etter endt behandling, og et kommunalt rehabiliteringsprogram kan potensielt bidra til økt livskvalitet, funksjon, sosial og arbeidsmessig deltakelse. Prosjektet bygger på allerede innsamlede og upubliserte data fra en longitudinell pilotstudie, der det overordnede målet er å vurdere gjennomførbarheten av rehabiliteringsprogrammet og skaffe relevant kunnskap om nytte og utbytte basert på både kvantitative og kvalitative data. Dette vil gi grunnlag for planlegging av en større randomisert effektstudie. Studien er dermed et viktig bidrag til hvordan man kan inkludere kreftpasienter i allerede eksisterende kommunale helsetilbud i de fleste norske kommuner (Frisklivssentralene). Det eksisterer generelt lite forskning fra norske forhold på gjennomførbarhet og effekter av kreftrehabilitering både i spesialist- og kommunal helsetjenesten. Dette etterlyses både i nasjonale dokumenter og strategier, og fra klinisk praksis og fra kreftoverlevere. Foreliggende prosjektet imøtekommer dermed Stiftelsens Dam sin prioritering av pasient nær forsking på helse- og tjenestetilbud i kommuner.

Prosjektleder

Hilde Hjelmeland Ahmedzai

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Kommunal kreftrehabilitering
Organisasjon
Gynkreftforeningen
Org.ledd
Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet
Beløp Bevilget
2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring