Kontaktskapende aktiviteter for eldre på institusjon

Søknadssammendrag

Besøkstjenesten i Bærum Røde Kors har siden 1968 besøkt ensomme eldre.

Gjennom de to siste årene med pandemi har eldre på institusjon blitt særlig hardt rammet. Institusjoner har vært lukket for besøk, og mange eldre har blitt svært isolert fra omverdenen og menneskelig kontakt over lang tid. Besøkstjenesten i Bærum Røde Kors har under pandemien fortsatt tilbud i form av telefonvenn og fysiske besøk der vi har kunnet besøke, og det siste året har vi gjenopptatt arrangementer på institusjoner.

Fremover skal vi fortsette å rette søkelyset på eldre som bor på institusjoner, og med midlene fra Stiftelsen DAM vil vi gjennomføre 12 kakefester og 4 bussturer for beboere. Vi skal også jobbe med å øke besøkstilbudet vårt på institusjoner og kvalitetssikre dette gjennom samarbeidsavtaler. Med midlene skal vi bygge opp og gjøre lettere tilgjengelig kiosktrallene våre på institusjoner.

Målgruppen for tiltakene er eldre i Bærum kommune som bor i omsorgsbolig, bo- og behandlingshjem eller sykehjem. Alderen til beboerne er i hovedsak over 65 år, hvor flere sliter med fysiske eller psykiske plager. Mange beboere har få eller ingen andre som besøker dem.

Prosjektet skal gjennomføres i 2022 og våren 2023. Tiltakene utføres av frivillig innsats fra engasjerte besøksvenner. Prosjektet vil øke antall mennesker vi når ut til, og skape hyggelige opplevelser og møteplasser for eldre på institusjoner.

Prosjektleder

Trine Røsand

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Kontaktskapende aktiviteter for eldre på institusjon
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 400.000
Startdato
08.04.2022