Koronar kirurgi – verdi av shunt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kvalitetssikring av kirurgiske prosedyrer er vesentlig i medisinsk behandling. Teknologisk utvikling går raskere og nye metoder introduseres for å forbedre behandlingen og gjøre den mindre invasiv. Nyutvikling bør kvalitetssikres, for å beskytte pasientenes og samfunnets interesser siden nye metoder ikke nødvendigvis er bedre enn eksisterende, og kommersielle interesser kan overskygge studiedesign og statistisk analyse. Nye medisinske prosedyrer og teknologi må gjennomgå vitenskapelig verifiserbar evaluering.

 

Målsetting: Studien “Koronar-kirurgi – verdi av shunt” er en del av doktorgradsarbeidet:

“Sikker introduksjon av nye metoder i koronar-kirurgi”. Hensikten med studien var i likhet med de andre studiene i doktorgraden å evaluere mulige forbedringer innen bypass kirurgi.

 

Metode, Gjennomføring og Resultater:

1)      De to første publikasjonene (1, 2) i doktorgraden benyttet databasene fra New York State til å sammenligne resultatene av koronarkirurgi med og uten hjertelunge-maskin. Publikasjonene demonstrerte forbedrede resultater når det ikke ble brukt slik maskin. Forbedring i resultatene var særlig uttalt for pasienter med høy risiko og dem som trengte ny operasjon etter å ha gjennomgått koronar operasjon tidligere.

2)      De to neste publikasjonene (3, 4) beskrev resultatene av koronar bypass operasjon utført med stiftemaskin brukt til å feste nye årer til aorta uten bruk av sting. Metoden ble promotert av industrien. De studiene som ble utført som del av denne doktorgraden, viste at årer festet med stiftemaskin ble tilstoppet langt oftere enn årer festet på “gammeldags” måte. Publiseringen av disse data bidro til at denne typen stiftemaskin ble fjernet fra markedet.

3)      Den siste publikasjonen (5) tok for seg bruk av shunt under koronar bypass operasjon. En shunt brukes til å føre blod forbi det stedet hvor det legges bypass. Hvis man ikke bruker shunt må blodåren klemmes av, og hjertemuskelen vil kunne skades pga mangel på oksygen og næringsstoffer. Denne kontrollerte studien som ble en vesentlig del av doktorgraden, demonstrerte verdien av shunt i koronarkirurgi utført uten hjerte-lunge maskin.

 

Videre planer: Kvalitetssikring av kirurgiske prosedyrer er av stor betydning for helsevesenet, for å sikre befolkningen best mulig resultat. Nye behandlingsmetoder må vurderes ved bruk av kontrollerte kliniske studier utført av velrenommerte og kommersielt uavhengige institusjoner. Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus planlegger å fortsette utvikling og kvalitetssikring av nye kirurgiske og intervensjonelle prosedyrer.

 

Avhandling:

Bergsland J (2011) Safe introduction and quality control of new methods in coronary surgery. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet. ISBN 978-82-8072-714-5

 

Artikler:

Bergsland J, Hasnain S, Lewin AN, Bhayana J, Lajos TZ & Salerno TA (1997) “Coronary artery bypass grafting without cardiopulmonary bypass – An attractive alternative in high risk patients.” Eur J Cardiothorac Surg., årg. 11, nr. 5, s. 876-880. [1]

 

Bergsland J, Hasnain S, Lajos TZ & Salerno TA (1998) “Elimination of cardiopulmonary bypass: a prime goal in reoperative coronary artery bypass surgery.” Eur J Cardiothorac Surg., årg. 14, nr. 1, s. 59-63. [2]

 

Bergsland J, Hol PK, Lingaas PS, Lundblad R, Rein KA, Andersen R, Mørk BE, Halvorsen S, Mujanovic E, Kabil E, Svennevig JL & Fosse E (2004) “Intraoperative and intermediate-term angiographic results of coronary artery bypass surgery with Symmetry proximal anastomotic device.” The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, årg. 128, nr. 5, s. 718-723. [3]

 

Skjelland M, Bergsland J, Lundblad R, Lingaas PS, Rein KA, Halvorsen S, Svennevig JL, Fosse E, Brucher R & Russell D (2005) “Cerebral microembolization during off-pump coronary artery bypass surgery with the Symmetry aortic connector device.” The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, årg. 130, nr. 6, s. 1581-1585. [4] doi:10.1016/j.jtcvs.2004.07.001

 

Bergsland J, Lingaas PS, Skulstad H, Hol PK, Halvorsen PS, Andersen R, Småstuen M, Lundblad R, Svennevig JL, Andersen K & Fosse E (2009) “Intracoronary shunt prevents ischemia in off-pump coronary artery bypass surgery.” The Annals of thoracic surgery, årg. 87, nr 1, s. 54-60. [5] doi:10.1016/j.athoracsur.2008.08.032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder/forsker

Jacob Bergsland

Hovedveileder

Erik Fosse

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Koronar kirurgi – verdi av shunt
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet