#koronavenner

Søknadssammendrag

Prosjektet #koronavenner er et resultat av den pågående pandemiens konsekvenser, som har gjort seg synlige i aktivitetene som har holdt stand gjennom året 2020 i Haugesund Røde Kors – samtidig som vi har sett behovet for å utvikle nye aktiviteter i prosjektet.

Med #koronavenner gir vi et smittevernvennlig tilbud til sårbare eldre som opplever ensomhet. Vi har stort fokus på smittevern, derav er de fleste aktivitetene utendørs.

#koronavenner inkluderer styrking av aktivitetene:

  • «Skjeva på dørå» (matservering)
  • 1-1 koblinger
  • Formiddagstreff
  • Tur i Vangen

Vi forventer at hver og en av de frivillige og deltakerne skal oppleve mestring og utvikling, samtidig som de knytter nye relasjoner og oppnår sosial støtte med og for hverandre. Empowering people på veien videre. Vi har allerede sett resultater av deltakere som har blitt frivillige ressurser.

Til nå har vi omtrent 40 faste deltakere i turgruppen, 20 deltakere i Formiddagstreffet, 77 beboere som får «Skjeva på dørå» og 43 aktive koblinger. I løpet av 2021 skal vi opprettholde det gode og trygge miljøet i aktivitetene samtidig som vi skal nå flere i målgruppen. Vi skal koble 30 nye koblinger i 2021.

Prosjektleder skal rekruttere, lære opp, veilede og følge opp frivillige i prosjektperioden. Frivillige i Røde Kors planlegger, gjennomfører, evaluerer og tilpasser aktivitetene etter hvert ut i fra behovene.

Gjennom direkte eller indirekte kontakt med deltakerne har vi fokus på ernæring, fysisk aktivitet og møteplass. I gruppeaktiviteter, men også 1-1 koblinger, da mange av ulike grunner trenger dette tilbudet for å trygges. Med støtten fra Dam vil dette prosjektet styrkes og på den måten kan vi gi enda flere muligheten til å finne en meningsfull og aktiv hverdag.

Prosjektleder

Grethe Vangsnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
#koronavenner
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 254.000
Startdato
08.03.2021