Kostens rolle i behandling av irritabel tarmsyndrom.


Søknadssammendrag

Hvordan påvirker spesifikke komponenter i kosten behandlingsresultatene hos pasienter med forstyrrelser i hjerne-tarmaksen, deriblant irritabel tarmsyndrom (IBS)? I dette doktorgradsprosjektet har vi som mål å undersøke hvordan enkelte næringsstoffer, derunder fermenterbare, kortkjedete karbohydrater (FODMAPs), bidrar til symptomlindring via endring av tarmfloraen hos pasienter med IBS. Rollen til mikroorganismene som lever i tarmen vår, tarmfloraen, har de siste årene blitt sammenlignet med oppdagelsen av et nytt organ. Ny vitenskap tyder på at tarmfloraen og dens stoffskifteprodukter kan kommunisere med hjernen vår gjennom hjerne-tarmaksen, og at IBS er linket til en forstyrrelse langs denne aksen og en endret tarmflorasammensetning. Hvorvidt en endret tarmflorasammensetning er årsak eller resultat av sykdommen, er enda uvisst. Vi har designet et prosjekt som angriper dagens utfordringer i behandling av IBS fra flere innfallsvinkler. Prosjektet kombinerer to større kliniske studier: 1) En dobbel-blindet, randomisert, placebokontrollert, fase III klinisk studie (450 deltakere) som undersøker effekten av transplantasjon av tarmflora, og 2) en prospektiv, longitudinell kasus-studie (140 deltakere) som undersøker effekten av et kosthold lavt på FODMAPs. Ved å kombinere symptomregistrering, kostdagbøker, toppmoderne sekvenseringsteknikker for analyse av tarmflorasammensetning og -funksjon samt bruk av avanserte maskinlæringsteknikker vil vi kunne få nøyaktige og betydningsfulle verktøy som blant annet kan forutsi behandlingseffekt før behandlingsstart. Slike verktøy vil være svært nyttige for å forbedre utredning, behandling og oppfølging av pasienter med IBS. Prosjektet har potensialet til å spare pasienter, helsepersonell og samfunnet for en betydelig mengde tid, ressurser og kostnader ved å gi pasienter persontilpasset medisin. For pasienten vil dette redusere symptombyrden mer effektivt, redusere sykefravær samt øke livskvaliteten.

Søknadssammendrag

Hvordan påvirker spesifikke komponenter i kosten behandlingsresultatene hos pasienter med forstyrrelser i hjerne-tarmaksen, deriblant irritabel tarmsyndrom (IBS)? I dette doktorgradsprosjektet har vi som mål å undersøke hvordan enkelte næringsstoffer, derunder fermenterbare, kortkjedete karbohydrater (FODMAPs), bidrar til symptomlindring via endring av tarmfloraen hos pasienter med IBS. Rollen til mikroorganismene som lever i tarmen vår, tarmfloraen, har de siste årene blitt sammenlignet med oppdagelsen av et nytt organ. Ny vitenskap tyder på at tarmfloraen og dens stoffskifteprodukter kan kommunisere med hjernen vår gjennom hjerne-tarmaksen, og at IBS er linket til en forstyrrelse langs denne aksen og en endret tarmflorasammensetning. Hvorvidt en endret tarmflorasammensetning er årsak eller resultat av sykdommen, er enda uvisst. Vi har designet et prosjekt som angriper dagens utfordringer i behandling av IBS fra flere innfallsvinkler. Prosjektet kombinerer to større kliniske studier: 1) En dobbel-blindet, randomisert, placebokontrollert, fase III klinisk studie (450 deltakere) som undersøker effekten av transplantasjon av tarmflora, og 2) en prospektiv, longitudinell kasus-studie (140 deltakere) som undersøker effekten av et kosthold lavt på FODMAPs. Ved å kombinere symptomregistrering, kostdagbøker, toppmoderne sekvenseringsteknikker for analyse av tarmflorasammensetning og -funksjon samt bruk av avanserte maskinlæringsteknikker vil vi kunne få nøyaktige og betydningsfulle verktøy som blant annet kan forutsi behandlingseffekt før behandlingsstart. Slike verktøy vil være svært nyttige for å forbedre utredning, behandling og oppfølging av pasienter med IBS. Prosjektet har potensialet til å spare pasienter, helsepersonell og samfunnet for en betydelig mengde tid, ressurser og kostnader ved å gi pasienter persontilpasset medisin. For pasienten vil dette redusere symptombyrden mer effektivt, redusere sykefravær samt øke livskvaliteten.

Prosjektleder/forsker

Eline Margrete Randulff Hillestad

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Kostens rolle i behandling av irritabel tarmsyndrom.
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024