Kraftverket Bergen – møteplass for seniorer

Søknadssammendrag

Prosjektet retter seg i utgangspunktet mot alle hjemmeboende personer 65+ i Bergen, men da særlig mot de som har et prekært behov for å komme seg ut av ensomhet som følge av pandemien, samt mot seniorer som har ressurser til å drive Kraftverket på frivillig basis. Den overordnede målsettingen er å fremme en alderdom preget av sosial deltakelse, verdighet og mestring.

Kraftverket skal være en trygg møteplass for seniorer, hvor brukermedvirkning er grunnlag for aktiviteten. Kraftverket vil redusere og forebygge ensomhet, fremme psykisk og fysisk helse, og kjerneverdiene er medbestemmelse, livslang læring og mestring. I tråd med ideen om brukermedvirkning, blir det opp til seniorene selv å avgjøre hvilket innhold Kraftverket skal ha.

Ved oppstart vil det etableres en ekspertgruppe bestående av deltakere og frivillige. Denne skal planlegge innhold, delta i utvikling og evaluering av tiltaket. Kraftverket skal være et lavterskeltilbud, hvor de som ønsker det bare kan komme innom, ta seg en kopp kaffe, prate eller lese avisen. Kraftverket skal også være en arena for fysisk aktivitet, kulturopplevelser, utveksling og påfyll av kunnskap og kompetanse. Kraftverket vil tilby sosiale aktiviteter som trim, quiz, matkurs, foredrag og konserter. I og med at mange eldre ønsker seg digital opplæring og hjelp, vil vi tilby et digitalt hjørne. Videre vil Kraftverket fungere som en informasjonsbase for saker som har særlig relevans for seniorer.

Prosjektet starter opp juni 2021. I perioden fram mot åpning i oktober, vil prosjektgruppen planlegge innhold og rekruttere frivillige og deltakere. Prosjektet evalueres månedlig fra november av og det utarbeides rapport basert på bl.a. kvalitative intervjuer med brukere.

Prosjektleder/forsker

Tone Kristine Tefre Kolbjørnsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kraftverket Bergen – møteplass for seniorer
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
26.04.2021