Kurs besøksvenn med hund

Søknadssammendrag

Prosjektet har som mål å utdanne 20 besøksvenner med hund innenfor gamle Troms fylke. Ensomhet er en tilstand som kan ramme i alle faser av livet, men unge og gamle er særlig utsatt. Blant voksne er ensomheten størst blant eldre og økende med alderen.

Hunden er et kjærkomment tilskudd til den ordinære besøkstjenesten i Røde Kors. Aktivitet i lag med hund, herunder besøksvenn med hund, har dokumentert positiv helseeffekt. Lavere blodtrykk, lavere stress og inspirasjon til fysisk aktivitet er noe av det vi vet kan være effekter av besøksvenn med hund. For dem som er på kurs og gjennomfører vil dette skape gode opplevelser fremover, både for ekvipasjen (hund og fører) og dem som besøkes.

Aktiviteten dreier seg om planlegging og gjennomføring av 2 kurs i besøksvenn med hund, hvert kurs går over 2 helger. Målgruppen for kursene er de som ønsker å være frivillig i lag med sin hund. Man søker de som ønsker å bidra positivt for andre og som ønsker å skape denne positiviteten i lag med egen hund.

Målgruppen som de frivillige med hund skal besøke er eldre, som av ulike årsaker har behov for mer sosial kontakt, for eksempel beboere på institusjon og hjemmeboende eldre. Røde Kors besøksvenn med hund kan bidra til lyspunkt i hverdagen.

Dette er kurs der det inngår flere tester som både hund og eier må gjennom, da Røde Kors har strenge krav til denne aktiviteten. Hundene må gjennom en forhåndsgodkjenning for lydighet og for å se etter tegn til aggresjon. Kurset i seg selv er lagt opp med en metodikk basert på positiv belønning, og straff av hunden er ikke tillatt. Man ønsker rolige, glade og trygge hunder og egnede frivillige.

Prosjektleder

June Samuelsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Kurs besøksvenn med hund
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 70.000
Startdato
08.04.2022