Kvinnehjerter på ville veier?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Prosjektet er forankret i dokumentert behov for økt kunnskapsutvikling om kvinner og hjertesykdom

Bakgrunn: Prosjektet er forankret i dokumentert behov for økt kunnskapsutvikling om kvinner og hjertesykdom. Studier og en rekke medieoppslag har dokumentert at kvinner med hjertesykdom ikke har fått den nødvendige oppmerksomhet og behandling de har hatt behov for. Det er en myte ar hjertesykdom først og fremst rammer middelaldrende menn. Den typiske hjertepasienten i dag er en eldre kvinne.

 

Målsetting: Styrke informasjonstilbudet til kvinnelige hjertepasienter med ischemisk hjertesykdom etter gjennomgått PCI-behandling. Økt kunnskap gir større innsikt og forståelse av hva hjertesykdom er, avkrefter myter og gjør kvinner i stand til å ta mer bevisste valg knyttet til egen livsstil og levemåte. Egeninnsatsen er helt avgjørende for å oppnå et godt behandlingsresultat, redusere skadeomfanget, dempe symptomer og stabilisere sykdomsutvikling.

 

Gjennomføring: Intervju med hjertekvinner som har gjennomgått PVI-behandling på Feiringklinikken. Intervjuene dannet bakgrunnen for valg av tema til filmmanus. På bakgrunn av utvalgte tema ble manus skrevet i samarbeid med producer/regissør. Så fulgte filmopptak, produksjon, redigering og godkjenning av sluttprodukt.

 

Oppnådde resultater: Informasjonsfilmen ”Kvinnehjerter på ville veier” i DVD-format, 25 min. Vises kontinuerlig på alle Feiringklinikkens rom via intern TV/informasjonskanal. Filmen benyttes aktivt i foredrags- og informasjonsvirksomhet, og den kan tilbys i samarbeid med LHLs lokallag. Diverse foredrag og reportasjer i magasin/ukeblad om temaet. LHLs kampanje ”Hjerterdamer Go Red” har brukt filmen.

 

Videre planer: Videre samarbeid med LHL og kampanjen ”Hjerterdamer Go Red” kan være aktuelt. Det er behov for å videreutvikle informasjon om temaet i ulike former. Utvikling av e-læring kan være en metode.

 

Prosjektleder/forsker

Heidi Lunde Elstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Kvinnehjerter på ville veier?
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Feiringklinikken AS
Beløp Bevilget
2004: kr 620 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet