Landskonferansen om Down Syndrom 2014

Søknadssammendrag

Bakgrunn :
Landskonferansen om Down Syndrom er en konferanse for foreldre/foresatte og fagpersoner til barn, ungdom og voksne med Down Syndrom.

Landskonferansen om Down Syndrom 2014 arrangeres av

Ups & Downs foreningene Sør og Nord Trøndelag.

Det er opprettet en egen organisasjon for konferansen, bestående av foreldre og fagpersoner. Organisasjonen er en ren interesseorganisasjon som er politisk uavhengig. Foreldrene som jobber med konferansen utfører alt arbeidet på dugnad.

Målsetting :
Konferansens formål er å spre informasjon og ny kunnskap samt utveksle erfaringer både mellom fagpersoner og foreldre fra hele landet, inspirasjon til at aktivt liv er tema for konferansen.

Foreldre og personer med Downs med ledsagere antas ikke å få dekket utgifter til denne konferansen med opplæringspenger. Det søkes

om midler slik at konferanseavgiften

kan holdes lav slik at flest mulig kan delta.
Målgruppe : Foreldre/foresatte og fagpersoner til barn, ungdom og voksne med Down Syndrom i hele Norge.

Beskrivelse av gjennomføring:
20. til 22. mars 2014 holdes konferansen på Royal Garden hotell i Trondheim.. Det planlegge hovedforedrag og parallelle foredrag med fokus på småbarn, skolebarn og unge/voksne.

I tillegg til hovedkonferansen vil det samtidig være en egen ungdomskonferanse for deltakere med Down Syndrom fra 15 år og oppover . Ungdomskonferansen vil ha fokus på aktivitet både fysisk aktivitet og opplevelser.

Framdriftsplan:
Det er jobbet med konferansen siden 1.1.2013.
Hotellet er bestilt og det jobbes med å sette opp konferanse program med foredragsholdere. 100% av foredragene planlegges på plass innen 1.10.2013
Der er opprettet nettside for prosjektet : www.LK2014.no

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

LK2014 – NNDS SLUTTRAPPOR.pdf

Prosjektleder/forsker

Bjørn Næss

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Landskonferansen om Down Syndrom 2014
Organisasjon
Norsk Nettverk for Down Syndrom
Org.ledd
Landskonferansen om Down Syndrom 2014
Beløp Bevilget
2014: kr 200 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
02.04.2014
Status
Avsluttet