Likeperson-chat

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Gynkreftforeningens likepersontjeneste trenger fornyelse for å nå flere. Et test prosjekt med en nett-chatteløsning viser at dette er en måte å nå ut til flere og nye grupper på. For å sikre at dette blir et tilbud som utvikles kvalitetsmessig og som sikrer god opplæring av frivillige som skal betjene løsningen, ønsker vi å satse på et eget utviklingsprosjekt med en prosjektleder i en halv stilling i implementeringsåret.

Målsetting

Prosjektet skal bidra til å: – Skolere likepersoner i etisk, kommunikasjonsmessig og teknisk bruk av chatten – Utarbeide en håndbok, retningslinjer og loggløsning – Sikre at prosjektet blir selvgående og basert på frivillighet etter prosjektperioden – markedsføre tjenesten og øke bruken

Målgruppe

Kreftrammede, men også deres pårørende. Spesielt ser vi at barn til kreftrammede ønsker å snakke med likepersoner via chatten.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil bygge på chat/nettprat, men der opplæring og utarbeidelse av retningslinjer og rutiner også vil være en sentral del av prosjektet. En sentralt ansatt person vil i prosjektperioden koordinere arbeidet, i første omgang betjene løsningen selv. Målet er at vedkommende parallelt med dette skal bruke egen erfaring til å utarbeide skriftlige rutiner, hjelpeark for hvordan man kan takle ulike henvendelser og tydeliggjøre etiske rammer for tilbudet. Prosjektleder skal så jobbe overfor Gynkreftforeningens etablerte likepersoner og lære de opp til å også betjene denne kommunikasjonsformen. I tillegg til å holde kurs, kan det også være aktuelt å gi en- til-en-bistand og være bisitter under noen samtaler.

Fremdriftsplan

En likeperson vil umiddelbart etter bevilgning bli ansatt for å drive tjenesten, men også for å utvikle et kurskonsept for opplæring, samt koordinere opplæring av nye likepersoner for å betjene løsningen. Markedsføring, statistikkføring og forhåpentligvis nettprating, vil så bli løpende oppgaver gjennom året.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for chaten Gynkreftforeningen.pdf

Prosjektleder/forsker

Eddy Grønset

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Likeperson-chat
Organisasjon
Gynkreftforeningen
Beløp Bevilget
2017: kr 300 000
Startdato
02.10.2017
Sluttdato
01.07.2019
Status
Avsluttet