Livmorhalskreft og risiko for ny kreft

Søknadssammendrag

Risiko for ny kreft hos kvinner behandlet for livmorhalskreft – betydningen av HPV-infeksjon og behandling

Sluttrapport

Bakgrunn

Denne studien hadde som mål å gi ny kunnskap om forekomst av ny kreft (ikke tilbakefall) etter kurativ behandling for livmorhalskreft. Livmorhalskreft forårsakes av HPV. Det er vist at strålebehandling gir økt risiko for ny kreft. Vi forventet å vise at infeksjon med HPV påvirker denne risikoen.

Målsetting

Målet er å undersøke forekomst av ny kreft hos norske kvinner behandlet for livmorhalskreft og studere mulige årsaker til at ny kreft oppstår. Særlig vil vi se om strålebehandling gir økt risiko, og om infeksjon med HPV påvirker denne risikoen.

Design, metode, materiale

Prosjektet var planlagt inndelt i flere delstudier. En del av prosjektet var analyse av registerdata fra kreftregisteret. Dette inngikk i delstudie 1. Det var videre planlagt å gjennomføre HPV-testing av histologisk materiale lagret fra tidligere kreftsvulster samt kreftsvulster fra annen HPV relatert kreft. Det var planlagt å undersøke om det var en sammenheng mellom type HPV og eventuelt om stråling hadde noen påvirkning på ny kreftforekomst.

Gjennomføring

Prosjektet ble ikke gjennomført i henhold til planen på grunn av at PhD-kandidat valgte å forlate prosjeket. Det ble gjennomført kursing i som beskrevet under. Det ble i tillegg gjort en gjennomgang av registerdata-material for delstudie 1 samt analyse av data. Pga av manglende REK-godkjenning ble det i begynnelsen noe forsinkning med opptak til Phd-studiet. Prosjektet avsluttes etter ønske fra Ingar Baklien om av å avslutte før tiden. Resultater og opparbeidet datamateriale vil bli overlevert til veileder for videreføring av prosjekt.

Resultater

Datasettet i delstudie 1 har foreløpig upubliserte data. Disse vil bli overlevert til veileder for prosjektet for eventuell videre publisering.

Samarbeidspartnere

Rita Steen, Marit Lieng, Kathrine Lie, Harald Fedon-Wekjær, Sophie Fosså og Emilie Langballe har vært bidragsytere i prosjektet.

Videre planer

Datasett og videre gjennomføring av prosjektet overtas av veileder.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Søkerorganisasjonen har vært utelukkende behjelpelig og positive under hele prosjektet.

Publikasjonsliste

Det er ikke publisert noen artikkel i forbindelse med prosjektet. 

Sluttrapportsammendrag

Det er ikke publisert noen artikkel i forbindelse med prosjektet. 

Prosjektleder/forsker

Rita Hølmebakk Steen

Hovedveileder

Rita Steen

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Livmorhalskreft og risiko for ny kreft
Organisasjon
Gynkreftforeningen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Kvinneklinikken
Beløp Bevilget
2016: kr 690 000, 2017: kr 0, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
01.04.2017
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring