Lufta er for alle – vi trener med KOLS

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ny, norsk forskning viser at ca 6 prosent av den norske befolkningen over 40 år har KOLS. På Notodden utgjør 6 prosent ca 750 personer. Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at Notodden også ligger over landsgjennomsnittet. Det er samfunnsøkonomisk og individuelt viktig å forebygge KOLS-forverringer, og viktige områder innen forebyggingen er trening og informasjon. Sykehuset Telemark sluttet å ha KOLS i sin kursrekke på Lærings- og mestringssentrene, og det er pr nå ikke noe tilbud til mennesker med KOLS i Notodden. LHL Notodden og kommunen ønsker å samarbeide om dette.

Målsetting

Hovedmålet er at LHL Notodden, i samarbeid med Notodden kommune, etablerer informasjons- og treningstilbud til personer med diagnosen KOLS som bor i Notodden kommune. På individuelt plan er målet å gjøre mennesker med KOLS i Notodden kommune i stand til, og godt rustet til, å mestre egen sykdom.

Målgruppe

Mennesker som lever med KOLS i Notodden kommune.

Antall personer i målgruppen

750

Beskrivelse av gjennomføring

Rekruttering av deltakere vil skje gjennom muntlig og skriftlig informasjon til alle fastleger, til spesialisthelsetjenesten og særskilt til lungelege og fysioterapeutene ved Sykehuset Telemark, til de hjemmebaserte tjenestene i Notodden kommune, gjennom LHLs aktiviteter (blant annet KOLS-stand i samarbeid med lokalt apotek), andre samarbeidspartnere, avisomtale og ved oppstartsannonser i lokalavisen. Tilbudet skal ledes av en sykepleier og en fysioterapeut. Hver kursrekke består av 30 samlinger over 15 uker (unntatt ferier og helligdager). Hver samling inneholder både en teoridel på ca 15 minutter og en treningsøkt på ca 45 minutter, totalt 1 times varighet. Treningene blir tilpasset deltakergruppen og blir aerobicinspirert og intervallpreget med musikk i bakgrunnen. Det blir også stasjonsbasert styrketrening og bevegelighetstrening (thoraxmobilisering). Instruktøren vil både vise øvelsene og kunne korrigere deltakerne ved behov. Teoridelen vil ta opp ett tema hver gang, og deltakerne vil få skriftlig informasjon som de kan samle i en utdelt perm.

Fremdriftsplan

Sommer ’18: Innkjøp utstyr. Info til samarbeidspartnere for rekruttering. Innkalling deltakere Aug/sept. ’18: Pretest deltakere første kurs. Oppstart første kurs Jan ’19: Info til samarbeidspartnere for rekruttering. Avslutning første kurs med retest deltakere Feb ’19: Pretest deltakere andre kurs. Oppstart andre kurs Juni ’19:Avslutning første kurs med retest deltakere Aug/sept. ’19: Rapport til LHL/ExtraStiftelsen. Videreføring i ordinær drift

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Lufta er for alle.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristine Veiding Skevik

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Lufta er for alle – vi trener med KOLS
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Notodden kommune v/Fysio-/ergoterapitjenesten og Hjemmebaserte tjenester
Beløp Bevilget
2018: kr 200 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring