Lykketreff

Søknadssammendrag

Det er lettere å komme seg ut når man har noen å gå sammen med. Haugesund Røde Kors (HRK) skal i dette prosjektet fremme fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet hos sårbare hjemmeboende over 65 år i Haugesund og Tysvær.

HRK vil gi hjemmeboende eldre en sosial arena hvor de kan utforske nye sider ved seg selv, eller gjøre noe de alltid har ønsket å gjøre, men ikke rukket enda. HRK skal i dette prosjektet starte ulike sosiale klubber for målgruppen. De sosiale klubbene vil være lavterskeltilbud. Ønsker du å lære å male, gå på fotballkamp, trene, ta bilder eller noe helt annet? Kun fantasien setter grensen. Våre sosiale klubber skal by på ulike aktiviteter som skal være trygge og hyggelige møteplasser. I første del av prosjektet vil HRK starte opp fem ulike klubber med 10 deltakere og to frivillige i hver klubb. Hver klubb får et ferdig opplegg ukentlig i 3 mnd., for eksempel i en fotoklubb med en fotograf som gir teoretisk undervisning sammen med praktisk gjennomføring. Målet at klubben fortsetter å samles.

Andre del av prosjektet vil være å starte opp 5 nye grupper, men dersom vi ser at behovet endrer seg underveis, vil vi benytte andre del av prosjektet på å koble 1-1 besøksvenner.

Tidsplan:
Mai-aug: Rekruttering av deltakere og frivillige
Sept-nov: Oppstart av 5 aktiviteter, oppfølging/tilpasning av klubbene.
Des-feb 22-23: Rekruttering av deltakere og frivillige
Mars-mai: Oppstart og oppfølging av 5 aktiviteter, eller koble 1-1 besøksvenner
Juni: Rapportering, evaluering.

Målsettingen er å bidra til å gjøre eldre mennesker mindre ensomme sammen, og gi de den største muligheten av brukermedvirkning, aktivitet og mestringsfølelse etter en lang periode med isolasjon og smittevernrestriksjoner.

Vårt mål og håp er at prosjektet vil være med å redusere opplevelsen av ensomhet for deltakerne.

Prosjektleder

Anne Kesia Leirvik

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Lykketreff
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022