Lysbehandling i Lofoten

I samarbeid med

Søknadssammendrag

SØKNAD OM TILSKUDD TIL UVB-LYS VED NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN
1. Bakgrunn for prosjektet
UVB-lys har vært brukt i rundt 30 år med meget gode resultater for mennesker med psoriasis, atopisk eksem og andre hudsykdommer. Dette er en effektiv og kosmetisk enkel behandlingsform.
I dag må pasienter som trenger slik behandling i Lofoten dra til Nordlandssykehuset Vesterålen. Dette kan for enkelte medføre en reise på 4 timer med bil hver vei for å få denne behandlingen.

Behandlingen i lyskabinett gjøres som oftest 2 – 3 ganger pr. uke over en periode på 4 – 6 uker. Det betyr at svært få i dette området kan benytte et slikt tilbud i dag.
Psoriasis- og eksemforbundet Lofoten i samarbeid med klinikksjef Geir Tollåli ved Nordlandssykehuset, ønsker gjennom dette prosjektet å gjøre noe med denne situasjonen.

2. Prosjektets målsetting
Vi ønsker at mennesker med hudsykdommer i Lofoten skal gis et godt behandlingstilbud i sitt nærområde. Dette vil gi enkelte mulighet til å holde sin sykdom under kontroll, og derved oppleve en lettere hverdag og en bedret livskvalitet. Et behandlingstilbud i nærheten vil gi hudpasientene mulighet til å behandle seg poliklinisk uten å måtte være borte fra skole, arbeid og familie.
Lysbehandlingsenheten planlegges lokalisert til Nordlandssykehuset Lofoten, og driftes og ledes av hudlege fra Bodø samt ansatte ved sykehuset. Dette betyr at dette prosjektet vil leve videre også etter at prosjektperioden er avsluttet.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen for dette prosjektet er mennesker med hudsykdommer i Lofoten, som består av kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Her bor i underkant av 23.000 mennesker. Vi vet at ca. 3% av disse har psoriasis, og ca. 15% har atopisk sykdom. Det vil si ca. 4.200 med hudsykdom i Lofoten. Pasienter med hudsykdommer har ingen aldersgrense, og utfordringene ved å ha en hudsykdom kan være ekstra stor for barn og ungdom.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektet skal gjennomføres som et samarbeid mellom Nordlandssykehuset Lofoten som skal stille med personell til å betjene utstyret, Nordlandssykehuset Bodø ved klinikksjef Geir Tollåli samt hudlege, og

Lofoten psoriasis- og eksemforbund.

Lokaler skal klargjøres og personell skal få opplæring i bruk av utstyret.

5. Prosjektets betydning
Et lokalt lysbehandlingstilbud vil ha stor betydning på flere områder. Mennesker med hudsykdommer i disse kommunene vil få mulighet til å behandle sine sykdommer, og slippe at sykdommen kommer ut av kontroll, noe som over tid vil medføre behov for sykehusinnleggelse. Sykehusinnleggelse er kostbart for samfunnet og den som er innlagt må sykemeldes fra skole eller arbeid. Den samfunnsøkonomiske besparelsen ved etableringen av en slik lokal lysbehandlingsenhet blir derfor lett å se, samtidig som pasienten slipper å reise vekk fra familien i lange perioder for å få behandling. Det er rasjonelt, både faglig og økonomisk, at driften av lysbehandlingsenheten samordnes med annen virksomhet ved Nordlandssykehuset Lofoten, som ligger midt i området den skal dekke. Det kan frigjøres ressurser i perioder av året, fortrinnsvis vinterhalvåret, som kan benyttes til å administrere lysbehandlingskabinettene.

6. Framdriftsplan
Det legges opp til at lokalene blir satt i stand i løpet 2014. Parallelt med dette gis det kyndig opplæring i bruk av utstyret til de som skal betjene dette. Oppstarten av lysbehandlingsenheten planlegges til høsten 2014. Dette er den tiden på året da behovet for lysbehandling melder seg etter «sommereffekten».

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Lysbehandling i Lofoten_rapport extra.pdf

Prosjektleder/forsker

Aud Steffensen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Lysbehandling i Lofoten
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2014: kr 510 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet