Lysbehandling i Ytre-Namdal

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet.
UVB-lys er en effektiv og kosmetisk enkel behandlingsform for mennesker med psoriasis, atopisk eksem eller andre hudsykdommer. Erfaringen etter 30 år har vist at lysbehandling gir meget gode resultater.
De som trenger lysbehandling i Ytre Namdal har pr i dag en reisetid på 5 timer med hurtigbåt, eller vel 2 timer med bil hver vei for å komme til nærmeste behandlingssted som ligger i Namsos, for å få denne behandlingen. Det betyr at et fåtall som ville ha god nytte

av et slikt behandlingstilbud benytter et slikt tilbud i dag. Nord-Trøndelag fylkeslag, i samarbeid med hudlege Theis Huldt-Nystrøm på Levanger, ønsker gjennom dette prosjektet å gjøre noe med denne situasjonen.
Prosjektets målsetting.
Prosjektets målsetting er at mennesker med hudsykdommer i dette området skal gis et godt behandlingstilbud i sitt nærområde. Dette vil gi den enkelte en mulighet til å holde sin sykdom under kontroll, og derved oppleve en lettere hverdag og en bedret livskvalitet.
Et behandlingstilbud i nærmiljøet gir hudpasientene mulighet til å behandle seg poliklinisk uten å måtte være borte fra skole, arbeid og familie.
Lysbehandlingsenheten planlegges lokalisert sammen med kommunalt legekontor på Kolvereid, og planlegges driftet av hudlege Theis Huldt-Nystrøm. Det betyr at dette prosjektet vil leve i beste velgående også etter prosjektåret er avsluttet.
Prosjektets målgruppe.
Målgruppen for dette prosjektet er mennesker med hudsykdommer i Ytre Namdal, som består av kommunene Vikna, Nærøy, Leka nord i Nord-Trøndelag og Bindal sør i Nordland fylke. Disse kommunene har til sammen ca. 11.000 innbyggere. Vi vet at gjennomsnittelig for befolkningen så har ca. 3 % psoriasis, og ca. 15%

atopisk sykdom. Pasienter med hudsykdommer har ingen aldersgrense, og utfordringene ved å ha en hudsykdom kan være ekstra stor for barn og ungdom.


Prosjektets innhold og betydning.
Et slikt lokalt lysbehandlingstilbud vil ha stor betydning på flere områder. Mennesker med hudsykdommer i disse kommunene vil få en mulighet til å behandle sine sykdommer, og slippe at sykdommen kommer ut av kontroll, noe som over tid vil medføre behov for sykehus-innleggelse. Sykehusinnleggelse er kostbart for samfunnet og den som er innlagt må sykmeldes fra skole og arbeid. Den samfunnsøkonomiske besparelsen ved etableringen av en slik lokal lysbehandlingsenhet blir derfor lett å se, samtidig som pasienten slipper å reise vekk fra familien i lange perioder for å få behandling.
Det er rasjonelt, både faglig og økonomisk, at driften av lysbehandlingsenheten samordnes med annen virksomhet ved det kommunale legesenteret. Det kan frigjøres ressurser i perioder av året, fortrinnsvis vinterhalvåret, som kan benyttes til å administrere lysbehand-lingskabinettene.
Framdriftsplan.
Det legges opp til at lokalene settes i stand og lyskabinettene kjøpes inn i løpet av første halvår 2010. Parallelt med dette gis det kyndig opplæring i bruk av utstyret til de som skal betjene utstyret. Oppstarten av lysbehandlingsenheten planlegges til høsten 2010. Dette er den tiden på året da behovet for lysbehandling melder seg etter ”sommereffekten”.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0072.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet, “Lysbehandling i Ytre-Namdal”, er at det er lange avstander til nærmeste behandlingssted for den del av befolkningen som har behov for lysbehandling av sin hudsykdom. Opp til 3 timers reise hver vei med bil eller hurtigbåt til Namsos som har nærmeste hudpoliklinikk. Ytre-Namdal har et befolkningsgrunnlag på ca 11.000 innbyggere.
Målet var å gi disse en mulighet til å få behandling i sitt nærområde for å unngå eventuell sykmelding eller tap av skolegang i behandlingsperiode. Prosjektet vil gi en bedre livskvalitet for pasienten og samtidig vil det gi store samfunnsøkonomiske innsparinger.
Prosjektet, “Lysbehandling i Ytre-Namdal”, ble realisert med finansiering fra Helse og Rehabilitering og et godt samarbeid mellom Nærøy kommune, hudlege Theis Huldt-Nystrøm og Nord- Trøndelag fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund.
Det ble gjort en avtale med hudlege Theis Huldt-Nystrøm om driftsansvar for behandlingsstedet før prosjektsøknaden ble sendt i 2009. Det er krav til at det skal være en hudlege som har driftsansvar med behandlingen på denne type behandlingssteder.
Det ble gjort avtale med Nærøy kommune, ved Helse og sosialsjef Marit Pedersen, om å få benyttet lokaler som ligger i tilknytning til Nærøy kommunes legekontor.
Lokaler ble pusset opp og lysbehandlingsutsyr ble innkjøpt i løpet av 2010. En sykepleier ved kommunelegesenteret i Nærøy hospiterte og fikk opplæring ved hudpoliklinikken i Namsos.
Lysbehandlingsenheten i Ytre-Namdal var klar til å ta imot pasienter til behandling i januar 2011.
I løpet av 2011 er det behandlet 54 pasienter ved lysbehandlingsenheten.
Det arbeides nå mot Nærøy kommune om å overta eierskap til lysbehandlingsenheten slik at den er sikret videre drift.

Prosjektleder/forsker

Roy Pedersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Lysbehandling i Ytre-Namdal
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2010: kr 580 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
30.06.2011
Status
Avsluttet