Måneskinnssonaten – om psykose

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

”Måneskinnsonaten” er et skuespill skrevet av forfatter Esben B-J Jaer. Esben Jaer har gjennom sine bøker formidlet hva det vil si å slite med en psykosediagnose, om schizofreni og stemmehøring. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske å sette opp et teaterstykke formidlet primært til skoleelever i den videregående skole. Det er spesielt viktig å nå ungdom i denne aldersgruppen i forhold til både fordommer og faktainformasjon. Skuespillet er en ny og spennende måte å formidle et stoff som ellers er forholdsvis tungt tilgjengelig.

 

For øvrig hadde prosjektet ingen begrensning når det gjelder målgruppe, da læring og åpenhet om psykisk lidelse er viktig for alle. Målsetting for prosjektet var å bidra til økt forståelse om det å ha en alvorlig psykisk lidelse, å redusere fordommer og å øke kunnskapen om psykiske lidelser, spesielt psykose.

 

Måneskinnsonaten ble spilt til stor jubel under ”Schizofrenidagene” i Stavanger november 2007, og på Blakstad sykehus i oktober 2008. I alt har over 3400 unge og fagfolk sett stykket. Tilbakemeldingene har vært fantastiske, både blant fagfolk, pårørende og brukere. Mange kommende russ har også gitt positive tilbakemeldinger om det å lære mer om psykose. Prosjektet har bidratt til å opplyse om det å ha en psykose på en kreativ måte. Dette er ikke bare aktuelt i samfunnet i dag, men også med et blikk rettet mot fremtiden når det gjelder forståelse av alvorlige psykiske lidelser. Målet er å videreføre prosjektet, denne gang gjennom film. Film som medium muliggjør å nå ut til et større publikum, og derved få enda større åpenhet omkring psykose.


 

Prosjektleder/forsker

Per A. Thorbjørnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Måneskinnssonaten – om psykose
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
2007: kr 390 000
Startdato
01.03.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet