Mat og trivsel

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Personer med utviklingshemning har ofte et usunt kosthold og er lite fysisk aktive. Det kan gi betydelige helseplager, ikke minst overvekt med derav følgende belastningslidelser og sukkersyke. Svært mange omsorgspersoner og personer med utviklingshemning selv trenger opplæring i ernæringsteori og hvordan denne brukes i praksis. Gratis e-læringskurs vil kunne tas av alle som arbeider i boliger over hele landet og av andre støttepersoner som er involvert i matlaging for personer med utviklingshemning. Et slikt kurs vil også kunne tas av personer med utviklingshemning, spesielt i forbindelse med skoleundervisning og i boliger.
2. Målsetting
Overordnet mål: å bidra til god helse for personer med utviklingshemning gjennom et sunt kosthold og fysisk aktivitet.

Delmål:
1. Å lage et gratis e-læringskurs i ernæring, kosthold og fysisk aktivitet for miljøarbeidere, foreldre/foresatte og andre støttepersoner for mennesker med utviklingshemning.
2. Å lage er tilsvarende e-læringskurs for personer med utviklingshemning.
3. Å teste ut og dokumentere hvordan kurset fungerer for personer med utviklingshemning.
4. Å teste ut og dokumentere hvordan kurset fungerer for miljøarbeidere.
5. Å spre informasjon om kursene og om hvordan kursene har fungert.

3. Målgruppe
Primært: Personer med utviklingshemning og deres omsorgspersoner som ansatte i boliger og foreldre.
Sekundært: Andre som trenger kunnskap om ernæring, sunn mat og fysisk aktivitet.

4. Gjennomføring
Først defineres innholdet i kursene via fokusgruppesamtaler med ansatte i boliger og foreldre, erfaringer fra andre ernæringsprosjekter og -kurs, referansegruppen og ernæringsfysiolog fra

Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger.

Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet og Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer legges til grunn.Metodikken for kursene fastsettes. Det er viktig med engasje¬rende, morsomme og interaktive aktiviteter med mange bilder og filmsnutter samt motiverende kontrolloppgaver i form av quiz, dra-og-slipp m.m. Karde produserer nødvendige bilder og filmsnutter og lager kursene med publiseringsverktøyet Drupal. Ernæring¬sfysiolog ved Frambu er med og kvalitetssikrer manusene til kursene.

SORs (Samordnings¬rådet for arbeid for personer med utviklingshemnings) portal for e-læringskurs benyttes. Kurs herfra når i stor grad ut til miljøterapeuter og miljøarbeidere.
Kurset for støttepersoner omhandler de viktigste prinsippene innen ernæring, kostholdsråd og tips til enkle, sunne og gode retter og hvor det fins flere oppskrifter. Det vil også fokusere på viktige prinsipper ved slanking. Kurset for personer med utviklingshemning er tenkt brukt bl.a. i skolen og i boliger. Lærere/miljøterapeuter/andre hjelpere bør bistå når kurset tas. En modul i hvert kurs dreier seg om fysisk aktivitet.


Kursene testes ut på miljøterapeuter/miljøarbeider og personer med utviklingshemning på Peder Morset folkehøgskole. Før og etter uttestingen av personer med utviklingshemning kartlegges deres kunnskaper om kosthold og fysisk aktivitet.
Det gjøres justeringer av kursene basert på tilbakemeldinger fra uttestingen. Kursene legges ut til gratis bruk, og informasjon om kursene spres vidt.

5. Betydning
At personer med utviklingshemning og støttepersoner får bedre opplæring i og oppmuntres til tilrettelegging for et gunstig kosthold og daglig fysisk aktivitet, vil kunne gi en betydelig helsegevinst.

Gratis e-læringkurs tilgjengelig for alle på en portal vi vet blir bukt, vil være et godt virkemiddel. Også personer i den sekundære målgruppen vil kunne ha stor nytte av kursene.

6. Framdriftsplan
Prosjektet skal gå over to år. I første halvår 2014 defineres innholdet i og metodikken for e-læringskursene. Andre halvår 2014 lages manus til kursene, materiale som bilder og filmsnutter, og den tekniske produksjonen av kursene foregår.

Første halvår 2015 testes kursene ut, først kurset for støttepersoner, så kurset for personer med utviklingshemning. Siste halvår 2015 justeres kursene, og informasjon om kursene spres vidt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Mat og trivsel.pdf

Prosjektleder/forsker

Gro Marit Rødevand

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Mat og trivsel
Organisasjon
Norsk Nettverk for Down Syndrom
Org.ledd
Karde AS
Beløp Bevilget
2014: kr 719 000, 2015: kr 466 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet