Deler ut matkasser til løslatte fra fengsel

Koronakrisen er med på å forsterke utenforskap, mener Nettverk etter soning, som bidrar måde matkasser og sosial kontakt for nylig løslatte.

Nettverk etter soning leverer pakker med mat rett på døra. Foto: Kristoffer Høidal

Nettverk etter soning er et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv. Når korona-situasjonen førte til brå nedstenging og/eller sprengt kapasitet på alle fronter, rammes deres deltagere spesielt hardt.

Matkasser til løslatte i Viken

Røde Kors Nettverk etter soning er nå godt i gang med å dele ut matkasser til løslatte i Viken.

– Vi har frivillige og deltagere som er med i både pakking, klargjøring og utkjøring. Vi begrenser dette antallet til fem personer hver dag for å overholde smitteverntiltakene, og er selvfølgelig nøye med avstand og nedspriting av kjøretøy, matkasser og hender forteller Kristoffer Høidal.

Uke 18 leverte de ut 47 kasser til deres deltagere. De neste ukene vil det bli delt ut enda flere.

– Vi har inngått samarbeid med en av kafeene til Kirkens Bymisjon som lager ferdigretter til oss, vi henter mat hos Matsentralen i Oslo, og supplerer med mat fra en lokal kjøpmann, sier Høidal.

Matkassene inneholder ferdigretter fra kafeene til Kirkens Bymisjon, mat fra matsentralen i Oslo, samt mat fra en lokal kjøpmann. Foto: Kristoffer Høidal

Forsterker utenforskap

Høidal forteller at de merker at korona-situasjonen forsterker utenforskap, mangel på mellommenneskelig kontakt, kjedsomhet og isolasjon.

Han understreker at deltagerne som har mottatt mat er svært takknemlige for maten, og at de også bruker anledningen til å gjenopprette kontakt med de deltagerne de ikke har hatt kontakt med på lenge.

Frivillige og deltagere er med på både pakking, klargjøring og utkjøring. Foto: Kristoffer Høidal.

Sluttrapportsammendrag

Gjennom prosjektet «Matkasse for løslatte i Viken» leverte vi ut flere hundre matkasser til løslatte og innsatte ved overgangsbolig. Vi leide inn en varebil og engasjerte en rekke frivillige til å bistå med utkjøring.

Vi hentet mat hos Matsentralen i Oslo en gang i uken, og supplerte kassene med mat fra Coop Extra Seiersten. Vi hadde strengt fokus på smitteverntiltak. Kjøretøy, matkasser og andre kontaktflater ble nøye desinfisert mellom hver utkjøring. Gjennomføring og utkjøring gikk problemfritt ihht gjeldende smitteverntiltak.

Tilbakemeldingene fra løslatte som mottok matkassene var utelukkende positive. Den psykososiale effekten av at en frivillig møter deg på døra for å slå av prat var også en svært positiv bieffekt av prosjektet.


Søknadssammendrag

Prosjektet har vokst ut fra Nettverk etter soning (heretter NES) i Viken. NES er landets største ettervernstilbud etter soning og straff. Vår målsetting er å hjelpe de menneskene som ønsker seg ut av kriminalitet, ofte kombinert med rus og andre levekårsproblemer. I Norge finnes NES i seks ulike distrikter, hvorav Viken følger opp omlag 100 deltakere. De som ønsker hjelp, er som oftest det man kaller gjengangere, altså flere dommer og gjerne et destruktivt eller manglende sosialt nettverk. Vi vet fra forskning at det er en ekstrem opphopning av levekårsproblemer i gruppen, hvor alt fra utdanning og mishandling/omsorgssvikt har nedslående tall. Fattigdom og økonomisk dysfunksjonalitet er svært gjeldende.

Våre deltakere er langt mer avhengig og i kontakt med offentlig, privat og frivillige hjelpere. Når Covid-19-situasjonen brått førte til nedstenging og/eller sprengt kapasitet på alle fronter, ser vi at de rammes spesielt hardt. Ca 250 innsatte fikk også fremmskutt løslatelse, hvor tilbakeføring og forberedelser ikke var forberedt. Våre omlag 20 deltakere i daglig aktivitet (arbeidspraksiser, sysselsetting av ulik art) mistet tilbudet over natta.

Etter en tid med risikoanalyser har vi svært lyst til å gjøre noe som letter på situasjonen. Vår storesøster NES i Oslo har vært i gang i to uker med ordningen med matutdeling, vi følger i deres fotspor, vi får del i deres gode erfaringer og utfordringer.

Fire dager etter innvilgelse har vi nå klargjort elektronisk påmeldingsystem via sms/smarttelefon/e-post/nett. Det er vurdert i forhold til GDPR. Vi har ett kjøretøy renset og klart som vi normalt bruker i annen nedstengt aktivitet (som altså ikke påfører prosjektet kostander) samt skaffet en gunstig avtale på en gunstig varebil. Noen steder, el-sykkel. Vi har 71 identifiserte interessenter + 13 innsatte. I forhandlinger med matvarer og i samarbeid med KBM.

Prosjektleder

Pål Breivik

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Matkasse for løslatte i Viken
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
20.04.2020