Med sosialt samvær og god mat kommer vi gjennom koronaen

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for dette prosjektet er at Sarpsborg Røde Kors har erfart at veldig mange eldre har hatt det vanskelig under forholdene under koronapandemien. I Sarpsborg har det vært utfordrende, der restriksjonene har vært strenge og langvarige. Aktiviteter har vær stengt, i tillegg har det å ta imot eller å kunne gå på besøk til andre også vært minimal. De eldre har vært isolert veldig lenge, noe som har hatt negativ virkning på mange.

Målsettingen er at hjemmeboende eldre skal få en bedre hverdag og helse ved å kombinere middagsservering og sosial møteplass på en kafe i Sarpsborg. Ved å treffe andre jevnaldrende, få sunn mat og hyggelig samvær kan den psykiske helsen bedres og livet blir enklere. Metoden vi vil bruke er å skape en møteplass der det legges til rette for at eldre treffes i hyggelig lag, der terskelen skal være lav og stemningen god. Det er viktig at vi får til at praten går og at våre besøksvenner vil kunne hjelpe til der det trengs.

Vi vil starte opp i september 2021 med treff ca. en gang i uka ut året og i 2022.

Positive virkninger håper vi skal være gladere og mer utadvendte eldre. At de eldre treffer nye mennesker igjen og kanskje utvikler bekjentskap som man kan bygge videre på. På lengere sikt at deltakerne får se nytten av å komme seg ut ut, tørre å ta kontakt for eventuelt å kunne delta på andre arrangementer.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Due

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Med sosialt samvær og god mat kommer vi gjennom koronaen
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 210.000
Startdato
12.07.2021