Mestring av fatigue etter hjerneslag med e-helseapp

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

En av to som slagoverlevende er plaget av utmattelse (post-stroke fatigue). Plagene reduserer evne til å delta aktivt i rehabilitering med påfølgende reduksjon i funksjon, fysiske helse og livskvalitet. Det norske helsevesen tilbyr ingen standardbehandling for denne tilstanden. Derfor etterlyser brukerorganisasjoner innen hjerneslag og europeiske hjerneslagforskningsorganisasjoner prioritering av forskning på utmattelse etter hjerneslag. Forskningsprosjektet vårt tar sikte på å hjelpe slagrammede med fatigue med å mestre å leve med disse plagene ved hjelp av en ny type mestringsapp; Fatigue & Activity energy conservation strategies (FatigueACt), til bruk på nettbrett, PCer og mobiltelefoner. Appen er interaktiv, slik at pasienter kan planlegge aktivitetene sine i en kalender og deretter vurdere trettheten før og etter hver aktivitet. Med bruk av kunstig intelligens (AI) og interaksjoner med brukere, vil appen lage individuelle prediksjonsmodeller for hver brukers energinivå for fremtidige aktiviteter. En første versjon av appen er allerede under utvikling i et pågående helseprosjekt finansiert av Stiftelsen Dam og i et samarbeid mellom Lovisenberg Diakonale sykehus og brukerorganisasjonen LHL Hjerneslag. For å utvikle brukervennligheten av appen til slagrammede vil vi, basert på kunnskaper om slagpasienters digitale helsekompetanse, videreutvikle og deretter teste appens effekt på brukernes mestring av sin utmattelse. Studien vil bruke et evidensbasert trefaset samskapingsdesign anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). I siste fase gjennomføres en randomisert kontrollert klinisk studie. Appen vil etter studien kunne gjøres tilgjengelig for alle i Norge. En versjon hvor teksten er oversatt til engelsk, vil gjøre den tilgjengelig for alle slagrammede i verden som behersker engelsk.

Prosjektleder

Anne Margrethe Linnestad

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Mestring av fatigue etter hjerneslag med e-helseapp
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
31.03.2023
Sluttdato
31.03.2026
Status
Under gjennomføring